Koronasmitte har økt flere steder i de siste dagene, også i vår by.
Også i vår menighet har noen personer fått påvist covid i den siste uka.

Kommunens smittesporingsteam ber alle som deltar på større sammenkomster, deriblant gudstjenester, om å være obs på symptomer og teste seg ved mistanke om smitte. Dette gjelder i 10 dager etter at man har deltatt i arrangementet.

 


Kunngjøringer 

2. søndag i advent

Fredag, 3. desember, kl. 18.00 - Hellig Messe

Lørdag, 4. desember - Kjøllefjord - kl. 16.00 - Hellig Messe
                                        (ikke noen Messe i Hammerfest)

Søndag, 5. desember (2. søndag i advent)
                                    kl. 10.30 - rosenkrans
                                    kl. 11.00 – Hellig Messe
                                    etter Messen kommunionundervisning
                                    kl. 18.00 – Hellig Messe 

Mandag, 6. desember, kl. 18.00 - Hellig Messe

Tirsdag, 7. desember, kl. 18.00 - Hellig Messe 
                                      etter Messen konfirmantundervisning

Onsdag, 8. desember - ingen Hellig Messe
Torsdag, 9. desember - ingen Hellig Messe

Fredag, 10. desember, kl. 18.00 - Hellig Messe

Lørdag, 11. desember - Honningsvåg 
                               kl. 16.00 - Hellig Messe
                                 etter Messen kommunionundervisning
                               (ikke noen Messe i Hammerfest)

Søndag, 12. desember (3. søndag i advent)
                                        kl. 10.30 - rosenkrans
                                        kl. 11.00 – Hellig Messe
                                             etter Messen barnekatekese
                                        kl. 18.00 – Hellig Messe

 

Lørdag, 18. desember - Havøysund
                                        kl. 16.00 - Hellig Messe
                                             før Messen konfirmantundervisning 
                                             etter Messen kommunionundervisning

 

I løpet av uken minnes vi

Mandag, 6. desember - 
Den hellige Nikolas av Myra (~280-~345)

Tirsdag, 7. desember -
Den hellige Ambrosius av Milano (~339-397)

Onsdag, 8. desember - 
høytid for den salige Jomfru Marias uplettede unnfangelse

Mandag, 13. desember -
Den hellige Lucia av Siracusa (~286-~304?)

Tirsdag, 14. desember - 
Den hellige Johannes av Korset (1542-1591)


Søndag, 5. desember - 2. søndag i advent

Luk 3, 1-6

 

Norsk

Det var i det femtende år av Caesar Tiberius’ regjering, mens Pontius Pilatus var guvernør i Judea og Herodes landsfyrste i Galilea, hans bror Filip i Iturea og Trakonitis, Lysanias landsfyrste i Abilene, og Annas og Kaifas var yppersteprester – da talte Gud til Johannes, Sakarias’ sønn, ute i ødemarken. Og han drog omkring i hele landet ved Jordan og forkynte at folket måtte vende om og la seg døpe, for å få tilgivelse for sine synder, slik som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord: «En røst roper i ødemarken: Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham! Hver dal skal fylles, hvert fjell, hver ås skal slettes, hver kroket vei skal rettes ut, hver ulendt sti bli jevn. Og alt som lever skal få se Guds frelse.»

Engelsk

In the fifteenth year of Tiberius Caesar's reign, when Pontius Pilate was governor of Judaea, Herod tetrarch of Galilee, his brother Philip tetrarch of the lands of Ituraea and Trachonitis, Lysanias tetrarch of Abilene, during the pontificate of Annas and Caiaphas, the word of God came to John son of Zechariah, in the wilderness. He went through the whole Jordan district proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins, as it is written in the book of the sayings of the prophet Isaiah: A voice cries in the wilderness: Prepare a way for the Lord, make his paths straight. Every valley will be filled in, every mountain and hill be laid low, winding ways will be straightened and rough roads made smooth. And all mankind shall see the salvation of God.

Polsk

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

 


Ukens helgen

Den hellige Nikolas av Myra

(6. desember)

 

[...]  historiske data om ham er ikke mange. Det som med troverdighet fortelles om hans liv, er ikke annet enn at han var biskop av Myra i Lykia i det sørvestre Lilleasia en gang på 300-tallet. Resten er mer eller mindre legendarisk. Myra er i dag den lille byen Demre i dagens Tyrkia. 

Nikolas skal ha blitt født rundt år 280 (286?) i Patara i Lykia (lykisk: Pttara), senere omdøpt til Arsinoe, nær dagens lille by Gelemis i den tyrkiske provinsen Antalya. Hans far var den rike og fromme Eufemios, som var kjent for sin velgjørenhet, og hans mor Anna var søster av biskopen av Myra, som også het Nikolas. [...]

 

Les mer her: Den hellige Nikolas av Myra (~280-~345)


ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted