Allehelgensdag

1. november feirer Kirken allehelgensdag. Ingen har mulighet for å feire festene for alle salige og hellige som kjennes i Kirken – til det er de for mange. Derfor er en dag i kirkeåret satt av til å feire alle de kjente og ukjente hellige, som vi tror er i himmelen og kan gå i forbønn for oss hos Gud. P. Hallvard Hole OFM forklarer hva vi gjør på denne dagen.

Følg lenken: Allehelgensdag

La oss glede oss i Herren på festdagen for alle helgener. Englene gleder seg ved denne høytid og priser Guds Sønn.


Allesjelersdag

På Allesjelersdag minnes vi våre avdøde. P. Hallvard Thomas Hole, i videoen under, forklarer hva Allesjelersdag er for noe, og hva det er vanlig å gjøre på denne dagen.

Følg lenken: Allesjelersdag

 

Avlatt for de avdøde: Reglene under Covid-19

Likesom Jesus er død og oppstanden, således skal også Gud føre til seg, med Jesus, alle som sov inn i troen på ham, og likesom alle dør i Adam, således skal alle få livet tilbake i Kristus.


"Herre, lytt i nåde til våre bønner. Gi oss som bekjenner vår tro på din Sønn, den oppstandne, å styrkes i håpet om den oppstandelse som venter dine tjenere. Ved vår Herre …"

Vi ber for våre kjære avdøde

mandag, 2. november, kl. 18.00

og i hele måned november1. november 2020 – Allehelgensdag – Matt 5,1–12a

Norsk

På den tid så Jesus mengden av mennesker og gikk opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene flokket seg om ham. Da tok han til orde for å undervise dem, og sa: «Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike tilhører dem. Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie. Salige er de som sørger, for de skal finne trøst. Salige er de som hungrer og tørster etter Guds rettferd, for de skal få stillet sin sult. Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem. Ja, salige er dere, når dere for min skyld blir spottet og forfulgt, og all slags ondskap blir løyet dere på – gled dere og fryd dere da! For en stor lønn venter dere i himlene.»

Gled dere og fryd dere da! For en stor lønn venter dere i himlene.

Engelsk

And seeing the multitudes, He went up on a mountain, and when He was seated His disciples came to Him. Then He opened His mouth and taught them, saying: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the [a]earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for My sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven.

Polsk

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.


Ukens helgen – Den hellige Karl Borromeus (1538-1584)

Den hellige Karl Borromeus (it: Carlo Borromeo; lat: Carolus) ble født den 2. oktober 1538 på familieslottet i Arona på sørvestsiden av Lago Maggiore i bispedømmet Novara og regionen Piemonte i Nord-Italia. Han ble døpt i sognekirken i Arona. Carlone, som var hans kjælenavn, var den tredje av seks barn og den andre av to sønner. Hans far var grev Giberto II Borromeo, en både god og talentfull mann som rundt 1530 giftet seg med Margherita de'Medici fra Milano (ikke Firenze). Hun var eldre søster av Giovanni Angelo de'Medici, den senere pave Pius IV (1559-65). Hun døde rundt 1547, da Karl var ni år, og faren giftet seg på nytt.

Les videre: Karl Borromeus

 

Skytshelgen for Milano og bispedømmene Lugano og Basel; for Karl-Borrumeus-søstrene og Ambrosianerne; for Universitetet i Salzburg, presteskapet i Roma, sjelesørgere og åndelige veiledere, kateketer og katekumener; for stivelsesmakere; for seminarer; mot pest