Allmektige, evige Gud,
du har tatt den alltid rene Jomfru Maria, din Sønns mor, med sjel og legeme opp til himmelens herlighet.
Vi ser hen til dette håpets og trøstens tegn
og ber at du må lede oss på den vei som fører til din herlighet.

(Kirkebønn på høytid for Jomfru Marias opptagelse i himmelen)

MESSETIDER i St. Mikael menighet

Torsdag 11. august, kl. 18.00 - Hl. Messe + Tilbedelse (til kl. 19.15)

Fredag 12. august, kl. 18.00 - Hl. Messe

Lørdag 13. august, kl. 18.00 - Hl. Messe

Søndag, 14. august, høytid for den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen
                   kl. 10.00 til 10.30 - anledning til skriftemål
                   kl. 10.35 - rosenkrans
                   kl. 11.00 - Hellig Messe
                   kl. 18.15 til 18.45 - anledning til skriftemål
                   kl. 19.00 - Hellig Messe

Mandag, 15. august, kl. 7.15 - Hl. Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24) 
(høytid for den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen feires i Tromsø stift ikke 15. august, men på nærmeste søndag, dvs. i år 14. august)

Tirsdag, 16. august, kl. 7.15 - Hl. Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)

Onsdag, 17. august, kl. 7.15 - Hl. Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24) 

Torsdag 18. august, kl. 18.00 - Hl. Messe + Tilbedelse (til kl. 19.15)

Fredag 19. august, kl. 18.00 - Hl. Messe

Lørdag 20. august - kl. 16.00 Hl. Messe i Honningsvåg

Søndag, 21. august
                         kl. 10.00 til 10.30 - anledning til skriftemål
                         kl. 10.35 - rosenkrans
                         kl. 11.00 - Hellig Messe
                         kl. 18.15 til 18.45 - anledning til skriftemål
                         kl. 19.00 - Hellig Messe

 

* Hverdager – med forbehold om endringer.

Anledning til skriftemål før og etter Messe
                                         (søndag fra kl. 10.00 til kl. 10.30 og fra kl. 18.15 til kl. 18.45)

og i hver annen tid etter avtale med presten

 


15. august
(i Tromsø stift den nærmeste søndag, dvs. 14. august)
Den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen 

 

Luk 1, 39–56

Norsk

I de dager skyndte Maria seg på vei opp i fjellene, til en by i Judea, hvor Sakarias bodde; der gikk hun inn til Elisabet og hilste henne. Og da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket fosteret i hennes liv, hun ble fylt med Den Hellige Ånd og utbrøt med høy røst: «Velsignet er du fremfor alle kvinner, og velsignet er han du bærer i ditt skjød! Men hvem er vel jeg, at min Herres mor kommer til meg? Da lyden av din hilsen nådde mine ører, da hoppet jo barnet i mitt liv av fryd! Og salig er hun som trodde! For Herrens løfte til henne skal gå i oppfyllelse.»
Da sa Maria: «Min sjel forkynner Herrens storhet, og mitt hjerte jubler i Gud, min Frelser. For han har sett til sin ringe tjenerinne, og fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Ja, store ting har Den Mektige gjort mot meg – hellig er hans navn – og hans miskunn mot dem som frykter ham varer fra slekt til slekt. Storverk har han gjort med sin arm, spredt de hovmodige for alle vinder. De mektige har han støtt ned fra tronen, og opphøyet de ringe. De sultne har han mettet med goder, og sendt tomhendte fra seg de rike. Han har tatt seg av Israel, sin tjener, tro mot sitt løfte i miskunn: Det som han gav våre fedre, Abraham og hans ætt, for evig tid.»
Så ble Maria hos Elisabet i omtrent tre måneder, og vendte deretter hjem til sitt hus.

 

Engelsk

Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.”
And Mary said: “My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my Savior for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: the Almighty has done great things for me and holy is his Name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever.”
Mary remained with her about three months and then returned to her home.

 

Polsk

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 


Helgeners minnedager

11. august - Den hellige Klara av Assisi (~1194 - 1253) 

 

Den hellige Klara (lat: Clara, it: Chiara) ble født ca 1194 i Assisi i Umbria i den fornemme familien Offreducia. Hun var datter av grev Faverone av Sciffi og ble oppdratt av sin fromme mor Hortulana (Ortolana) di Fiumi. Hun hadde i alle fall to søstre, men ellers vet vi lite om hennes oppvekst. Hun og hennes familie var i eksil i Perugia mellom 1198 og 1203 under borgerkrigen mellom adel (maiores) og borgerskap (minores). Hun avslo to ekteskapstilbud, det første som 12-åring, men hun besluttet seg ikke endelig til "å forlate verden" før hun kom under innflytelse av den hellige Frans fra sin egen fødeby. Da hun som 18-åring hørte ham holde en fastepreken i kirken San Giorgio, ble hun så grepet at hun gikk til ham etterpå og ba: "Vis meg veien til Faderen". Han fastla hennes opptagelse til palmesøndag, 18. mars 1212. Men da faren nektet henne å gå i kloster, måtte hun rømme hjemmefra den natten [...]

Les videre om den hellige Klara >>> her

 Kjære dere som har gitt pengegaver til St. Mikael menighet i Lviv, 
sognepresten, p. Jacek, har skrevet i sin epost til oss: "Tusen hjertelig takk for deres materiell hjelp og for forbønn!" 

Vi fortsetter å be for Ukraina.
Og det er fortsatt mulig å støtte materiell menigheten i Lviv og alle som finner tilflukt der. 

Drodzy wszyscy, którzy przekazaliście dary pieniężne dla parafii św. Michała we Lwowie, Proboszcz parafii ks. Jacek napisał do nas w e-mailu: „Dziękuję Wam serdecznie za pomoc materialną i modlitewną!”

Nadal modlimy się za Ukrainę.
I nadal jest możliwość wspierania materialnego parafii we Lwowie i wszystkich, którzy tam znajdują schronienie.

St Mikael menighet i Hammerfest

støtter

St. Mikael menighet i Lviv-Sykhiv

først og fremst med bønn for Ukraina 
om fred og seier, 

men også med pengegaver.

Du kan gi din gave til Lviv gjennom vår menighets konto: 

Konto: 7592.30.00925 - Merk: "Lviv"

Vipps: 594075 - Merk: "Lviv"  

I øyeblikket handler det om hjelp til flyktninger fra øst Ukraina,
som enten søker tilflukt i Lviv
eller gjennom Lviv flykter videre til utlandet.

Parafia św. Michała w Hammerfest

wspiera

parafię św. Michała w Lwowie-Sichowie

przede wszystkim modlitwą za Ukrainę 
o pokój i zwycięstwo, 

ale także pomocą finansową.

Możesz dać swój dar dla Lwowa przez konto naszej parafii:

Konto: 7592.30.00925 - tytuł wpłaty: "Lwow"

Vipps: 594075 - tytuł wpłaty: "Lwow"

W tej chwili jest to pomoc uchodźcom ze wschodu Ukrainy,
którzy albo szukają schronienia w Lwowie,
albo przez Lwów uciekają dalej za granicę.


ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted