«Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.
Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!»
(Messens inngangsvers)

Kunngjøringer – 30. søndag i kirkeår

Messeplan for kommende dager

Søndag, 24. oktober  (30. søndag i det alminnelige kirkeår)
                                         Kl. 10.30 – Rosenkrans
                                         Kl. 11.00 – Hellig Messe
                                         Kl. 18.00 – Hellig Messe

Mandag, 25. oktober, kl. 17.30 - rosenkrans, kl. 18.00 – Hellig Messe (hos Elisabethsøstrene, Kirkegata 24)

Tirsdag, 26. oktober, kl. 17.30 - rosenkrans, kl. 18.00 – Hellig Messe

Onsdag, 27. oktober, kl. 17.30 - rosenkrans, kl. 18.00 – Hellig Messe (hos Elisabethsøstrene, Kirkegata 24)

Torsdag, 28. oktober, kl. 17.30 - rosenkrans, kl. 18.00 – Hellig Messe, deretter tilbedelse inntil kl. 19.15

Fredag, 29. oktober, kl. 17.30 - rosenkrans, kl. 18.00 – Hellig Messe

Lørdag, 30. oktober - Honningsvåg
                                        Kl. 16.00 - barnekatekese, kl. 17.00 – Hellig Messe 
               (ingen Messe i Hammerfest) 

Søndag, 31. oktober  (31. søndag i det alminnelige kirkeår)
                                         Kl. 10.30 – Rosenkrans
                                         Kl. 11.00 – Hellig Messe
                                         Kl. 18.00 – Hellig Messe

Mandag, 1. november, Allehelgensdag
                                        kl. 18.00 – Hellig Messe, deretter bønner på kirkegården

Tirsdag, 2. november, Allesjelersdag
                                       kl. 18.00 – Hellig Messe

 

I løpet av uken minnes vi

Torsdag, 28. oktober – De hellige apostlene Simon Seloten og Judas Taddeus


Søndag, 24. oktober - 30. søndag i det alminnelige kirkeår

Mark 10,46–52

Norsk

På den tid drog Jesus ut av Jeriko sammen med sine disipler og en tallrik skare. Da satt det en blind tigger, Bar-Timeus (sønn av Timeus) der ved veien. Og da han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, gav han seg til å rope: «Jesus, du Davids sønn, ha miskunn med meg!» Mange prøvde å true ham til å tie, men han bare ropte enda høyere: «Du Davids sønn, ha miskunn med meg!» Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit.» De ropte på den blinde og sa til ham: «Fatt mot, og reis deg opp – han kaller på deg.» Da kastet han fra seg kappen og sprang opp og bort til Jesus. Og Jesus spør ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde svarer: «Rabbuni! La meg få synet igjen!» Da sier Jesus: «Gå bare. Din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen og fulgte Jesus videre på veien.

Engelsk

As Jesus left Jericho with his disciples and a large crowd, Bartimaeus (that is, the son of Timaeus), a blind beggar, was sitting at the side of the road. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout and to say "Son of David, Jesus, have pity on me." And many of them scolded him and told him to keep quiet, but he only shouted all the louder, "Son of David, have pity on me." Jesus stopped and said, "Call him here." So they called the blind man. "Courage," they said "get up; he is calling you." So throwing off his cloak, he jumped up and went to Jesus. Then Jesus spoke, "What do you want me to do for you?" "Rabbuni," the blind man said to him "Master, let me see again." Jesus said to him, "Go; your faith has saved you." And immediately his sight returned and he followed him along the road.

Polsk

Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną". Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade mną". Jezus przystanął i rzekł: "Zawołajcie go". I przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła". Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

 


Ukens helgen – Den hellige evangelisten Lukas (18. oktober)

Den hellige Lukas ble født før Kristi fødsel og var ikke jøde, siden den hellige apostelen Paulus ikke nevner ham blant jødene i Kol 4,10-11. I følge den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) og den hellige Hieronymus var Lukas greker, muligens født i en ansett familie i Antiokia ved Orontes i Syria (i dag Antakya i Tyrkia). Navnet Lukas er trolig utledet fra latin Lucius eller Lucanus. Paulus omtaler ham som «vår elskede Lukas, legen» (Kol 4,14). Opprinnelig var han hedning og traff aldri Jesus, men han ble døpt rundt år 43 i Antiokia (Apg 2,20). Rundt år 50/51 sluttet han seg til Paulus i Troas, og fulgte ham siden på hans misjonsreiser. Visse deler av Apostlenes gjerninger er skrevet i vi-form, og dette tolkes som at Lukas var med Paulus på den andre og tredje misjonsreisen og reisen til Roma, hvor de led skipbrudd på Malta.

[...]

Les mer: Den hellige evangelisten Lukas

Ukens helgen – Den hellige Johannes Paul II (22. oktober)

Pave Johannes Paul II (it: Giovanni Paolo) het opprinnelig Karol Josef Wojtyła. Han ble født den 18. mai 1920 og døpt 20. juni samme år i Wadowice, en liten industriby med ca 9000 innbyggere fem mil sørvest for Kraków i Polen. Byen lå i den delen av Galicia som tidligere var østerriksk, og hans far, som også het Karol Wojtyła, hadde deltatt i Første verdenskrig som løytnant i den keiserlige østerrikske hær. Etter krigen var han gått over til administrative oppgaver i den gjenoppståtte polske hæren, men ble tidlig pensjonert. Familien levde under enkle kår, og moren Emilia (født Kaczorowska) måtte spe på mannens inntekt ved å sy for folk. Hun led imidlertid av en kronisk nyresykdom og døde i barselseng den 13. april 1929, bare 45 år gammel, etter å ha fått en dødfødt jente. Den 5. desember 1932 mistet Karol også sin 14 år eldre bror Edmund, som ble smittet av skarlagensfeber mens han arbeidet som lege på Miejski-sykehuset i Bielsko. Faren var nå alene med Karol, og de to ble sterkt knyttet til hverandre.

[...] 

Les videre om Karol Wojtyla som prestestudent, prest, proffesor, biskop og pave http://www.katolsk.no/biografier/utenriks/wojtyla

 


ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted