27. september 2020 – 26. søndag i det alminnelige kirkeår – Matt 21,28-32

Norsk

På den tid sa Jesus til yppersteprestene og folkets eldste: «Hva vil dere si til dette: En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: ‘Gutten min, i dag får du gå bort og arbeide i vinmarken.’ Men han svarte: ‘Nei, jeg vil ikke.’ Men senere angret han det og gikk. Derpå vendte faren seg til den andre og sa det samme til ham. Og han svarte: ‘Ja vel, herre’ – men gikk ikke. Hvilken av de to var det nå som rettet seg etter farens vilje?» De svarer: «Den første» – og Jesus sier: «Ja, og derfor skal dere vite, at tolloppkrevere og skjøger kommer før inn i himlenes rike enn dere. Johannes viste dere rettferdighetens vei, og dere trodde ham ikke; skatteoppkrevere og skjøger derimot, de trodde ham. Men selv det fikk dere ikke på bedre tanker; dere tror fremdeles ikke på ham!»

Han angret og gikk. Tolloppkrevere og skjøger kommer før inn i himlenes rike enn dere.

Engelsk

“But what do you think? A man had two sons, and he came to the first and said, ‘Son, go, work today in my vineyard.’ He answered and said, ‘I will not,’ but afterward he regretted it and went. Then he came to the second and said likewise. And he answered and said, ‘I go, sir,’ but he did not go. Which of the two did the will of his father?” They said to Him, “The first.” Jesus said to them, “Assuredly, I say to you that tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him; but tax collectors and harlots believed him; and when you saw it, you did not afterward relent and believe him.

Polsk

Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: "Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!" Ten odpowiedział: "Idę, panie!", lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: "Nie chcę". Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.


Ukens helgen – Den hellige Frans av Assisi (1182-1226)

Den hellige Frans ble født i Assisi i Umbria i Italia tidlig i 1182 som sønn av den rike tøyhandleren Pietro Bernardone og hans kone Johanna Pica. I dag har Assisi ca 25.000 innbyggere, men på 1100- og 1200-tallet var den betydelig mindre. Deler av deres hus kan ennå ses, og rommet der Frans ble født, er gjort om til kapell. Riktignok er det også mange andre steder som hevder å være hans fødested: Chiesa Nova, San Francesco Piccolino eller TOR Casa Paterna. Alle disse stedene befinner seg rundt byens sentrale plass, Piazza del Comunue. I den første fresken Giotto malte i kirken San Francesco finnes en avbildning av denne plassen. Scenen kunne ha vært malt i dag, så lite har den forandret seg siden Frans' dager.

Les videre: Frans av Assisi

 

Skytshelgen for Italia (1939), Assisi, bispedømmet Basel, Katolsk Aksjon i Italia (1939); for fransiskanere, de fattige, sosialarbeid, miljøvern og økologer (1979), kjøpmenn, skreddere, vevere, tøyhandlere, linhandlere, tapethandlere, skibbrudne og straffanger; for lamme og blinde; mot hodesmerter og pest; for dyrevernorganisasjoner og dyrene