Herre, vår Gud, du har gitt oss barnekår ved din nåde for at vi skal være lysets barn.
Vi ber deg: Fri oss fra villfarelsens mørke, og la oss alltid være omstrålet av din sannhets lys.

(Kirkebønn, 13. søndag i det alminnelige kirkeår)

MESSETIDER i St. Mikael menighet

Lørdag, 25. juni, Jomfru Marias rene hjerte
                          kl. 18.00 - Hellig Messe

Søndag, 26. juni
                  kl. 10.35 - rosenkrans
                  kl. 11.00 - Hellig Messe
                  kl. 19.00 - Hellig Messe

På mandag 27.06. er sognepresten på en tjenestereise, og fra tirsdag 28.06. på ferie.
Derfor er det ikke noen Hl. Messe fra mandag 27. juni til lørdag 2. juli.

P. Marcin, som tidligere har virket i Hammerfest, vikarierer i vår menighet fra søndag 3. juli til søndag 24. juli. 

Søndag, 3. juli
                kl. 10.35 - rosenkrans
                kl. 11.00 - Hellig Messe
                kl. 19.00 - Hellig Messe

Hverdager - sjekk messetider og -steder på tavla/døra ved inngangen til kirka. 

Søndag, 10. juli
                kl. 10.35 - rosenkrans
                kl. 11.00 - Hellig Messe
                kl. 19.00 - Hellig Messe

Hverdager - sjekk messetider og -steder på tavla/døra ved inngangen til kirka.

Søndag, 17. juli
                kl. 10.35 - rosenkrans
                kl. 11.00 - Hellig Messe
                kl. 19.00 - Hellig Messe

Hverdager - sjekk messetider og -steder på tavla/døra ved inngangen til kirka.

Søndag, 24. juli
                kl. 10.35 - rosenkrans
                kl. 11.00 - Hellig Messe
                kl. 19.00 - Hellig Messe
 

 

* Hverdager – med forbehold om endringer.

Anledning til skriftemål før og etter Messe
og i hver annen tid etter avtale med presten


26. juni - 13. søndag i det alminnelige kirkeår

Luk 9, 51–62

Norsk

Da det led mot den tid da Jesus skulle tas bort fra denne verden, styrte han uten å nøle sine skritt mot Jerusalem. Han sendte folk i forveien med bud; og de gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi han var på vei til Jerusalem. Da disiplene Jakob og Johannes så det, spurte de: «Herre, vil du at vi skal få ild til å falle ned fra himmelen og fortære dem?» Men han vendte seg til dem og satte dem i rette. Så fortsatte de til en annen by. Mens de var underveis, var det en som sa til ham: «Jeg vil følge deg, hvorhen du så går!» Men Jesus svarte ham: «Revene har sine hi, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.» Men til en annen sa han: «Følg meg.» Han svarte: «La meg først gå og begrave min far.» Jesus sa da: «La de døde begrave sine døde, men gå du ut og forkynn Guds rike!» Der var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først gå og si farvel til dem hjemme.» Men Jesus svarte: «Ingen som først legger hånden på plogen og siden ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»

Engelsk

As the time drew near for him to be taken up to heaven, Jesus resolutely took the road for Jerusalem and sent messengers ahead of him. These set out, and they went into a Samaritan village to make preparations for him, but the people would not receive him because he was making for Jerusalem. Seeing this, the disciples James and John said, "Lord, do you want us to call down fire from heaven to burn them up?" But he turned and rebuked them, and they went off to another village. As they travelled along they met a man on the road who said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus answered, "Foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." Another to whom he said, "Follow me," replied, "Let me go and bury my father first." But he answered, "Leave the dead to bury their dead; your duty is to go and spread the news of the kingdom of God." Another said, "I will follow you, sir, but first let me go and say good-bye to my people at home." Jesus said to him, "Once the hand is laid on the plough, no one who looks back is fit for the kingdom of God."

Polsk

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: "Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?" Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: "Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz". Jezus mu odpowiedział: "Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć". Do innego rzekł: "Pójdź za Mną". Ten zaś odpowiedział: "Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca". Odparł mu: "Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże". Jeszcze inny rzekł: "Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu". Jezus mu odpowiedział: "Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego".


Kjære dere som har gitt pengegaver til St. Mikael menighet i Lviv, 
sognepresten, p. Jacek, har skrevet i sin epost til oss: "Tusen hjertelig takk for deres materiell hjelp og for forbønn!" 

Vi fortsetter å be for Ukraina.
Og det er fortsatt mulig å støtte materiell menigheten i Lviv og alle som finner tilflukt der. 

Drodzy wszyscy, którzy przekazaliście dary pieniężne dla parafii św. Michała we Lwowie, Proboszcz parafii ks. Jacek napisał do nas w e-mailu: „Dziękuję Wam serdecznie za pomoc materialną i modlitewną!”

Nadal modlimy się za Ukrainę.
I nadal jest możliwość wspierania materialnego parafii we Lwowie i wszystkich, którzy tam znajdują schronienie.

St Mikael menighet i Hammerfest

støtter

St. Mikael menighet i Lviv-Sykhiv

først og fremst med bønn for Ukraina 
om fred og seier, 

men også med pengegaver.

Du kan gi din gave til Lviv gjennom vår menighets konto: 

Konto: 7592.30.00925 - Merk: "Lviv"

Vipps: 594075 - Merk: "Lviv"  

I øyeblikket handler det om hjelp til flyktninger fra øst Ukraina,
som enten søker tilflukt i Lviv
eller gjennom Lviv flykter videre til utlandet.

Parafia św. Michała w Hammerfest

wspiera

parafię św. Michała w Lwowie-Sichowie

przede wszystkim modlitwą za Ukrainę 
o pokój i zwycięstwo, 

ale także pomocą finansową.

Możesz dać swój dar dla Lwowa przez konto naszej parafii:

Konto: 7592.30.00925 - tytuł wpłaty: "Lwow"

Vipps: 594075 - tytuł wpłaty: "Lwow"

W tej chwili jest to pomoc uchodźcom ze wschodu Ukrainy,
którzy albo szukają schronienia w Lwowie,
albo przez Lwów uciekają dalej za granicę.


Helgeners minnedager

29. juni - De hellige apostler Peter og Paulus 

 

Den hellige Peter ble født omkring Kristi fødsel i Betsaida i Galilea. Hans egentlige navn var Symeon (gresk: Simon) Bar-Jona (sønn av Jonas). Han var bror av apostelen Andreas og bodde i eget hus i Kapernaum sammen med sin svigermor. Han var dermed gift, og i følge Klemens av Alexandria hadde han også barn. Det er samme forfatter som gjengir tradisjonen om at Peters kone møtte martyrdøden. Peter var fisker på Genesaretsjøen og eide sin egen båt. Jesus ga ham det arameiske navnet Kipha (Kefas) (Joh 1,42), som betyr «klippe», og ordets greske form (petros) blir til Peter, det navn vi kjenner ham under.

Herren sa til ham de ord vi kan lese på innsiden av kuppelen i Peterskirken: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et tibi dabo claves regni coelorum. «Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke (...) Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike.» Kristus overga ham makten til å «binde og løse», som senere ble utvidet til de andre apostlene (Matt 16,16-19 og 18,18).

[...]

Les mer om >>> Den hellige apostel Peter (~0 - 64/67)

 

Den hellige Paulus ble født i Tarsus i den romerske provinsen Kilikia (i dag Tyrkia) mellom år 10 og 5 f. Kr. Inntil sin omvendelse var han kjent som Saulus. Han arvet romersk borgerskap fra sin jødiske far av Benjamins stamme (Apgj 22,28), som oppdro ham som streng fariseer (Apgj 26,5). I hjemmet lærte han gresk og arameisk som morsmål og hebraisk som bibelspråk. Han studerte sin religion blant annet under den berømte rabbi Gamaliel i Jerusalem (Apgj 22,3) og lærte teltmakerhåndverket (Apgj 18,1-3).

Som ung mann var han ca år 35 til stede som en passiv, men samtykkende tilskuer da Stefanus ble steinet til døde. Deretter «søkte han å utrydde Kirken» (Apgj 8,3), lette etter kristne og overga dem til fengsel og død. Men så, da han var på vei til Damaskus for å drive forfølgelser der, ble han blindet av et plutselig syn, der Jesus Kristus irettesatte ham og fortalte ham at han var utsett til å bringe den kristne tro til hedningene. 

[...]

Les mer om >>> Den hellige apostel Paulus (~10-5 f.Kr.-~67)


ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted