Vi minner om påbud om minst én meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Når det ikke er mulig å holde én meters avstand, er det påbud å bruke munnbind. 

 

OBS!  Mandag, 17. januar,
endret tid - Hellig Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)  kl. 16.00

Tirsdag, 18. januar, ingen Hellig Messe

Onsdag, 19. januar, kl. 18.00 - Hellig Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)

Torsdag, 20. januar, Hellig Messe i Kjøllefjord kl. 18.00
                                  ikke noen Messe i Hammerfest

Fredag, 21. januar, kl. 18.00 - Hellig Messe

Lørdag, 22. januar, Hellig Messe i Havøysund, kl. 16.00
                                  ikke noen Messe i Hammerfest 

Søndag, 23. januar
kl. 11.00 - Hellig Messe, etter Messen kommion undervisnng
kl. 18.00 - Hellig Messe

 

 

Anledning til skriftemål før og etter Messe
og i hver annen tid etter avtale med presten


Søndag, 16. januar   -
2. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Joh 2,1–12

Norsk

På den tid stod det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der; og også Jesus ble innbudt til bryllupet sammen med sine disipler. Da de nå slapp opp for vin, sier Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» Jesus svarer henne da: «Kvinne, hva ber du meg om? Min time er ennå ikke kommet.» Men hans mor sier til tjenerne: «Gjør bare alt hva han sier til dere.» Nå stod det seks vannkrukker av sten der, til bruk ved de jødiske renselser; hver av dem rommet to eller tre anker. Jesus sier til dem: «Fyll krukkene med vann.» De fylte dem til randen. Han sier så: «Øs nå opp, og bær det frem for kjøgemesteren.» De så gjorde. Kjøgemesteren smakte på vannet, som var blitt til vin, uten å vite hvor det var kommet fra, – bare tjenerne, de som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte kjøgemesteren på brudgommen og sa til ham: «Alle andre setter først den gode vinen frem, og venter med den ringere til folk er blitt omtåket; men du har gjemt den gode vinen til nå.» Dette første jærtegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Slik åpenbarte han sin herlighet; og hans disipler kom til tro på ham. Deretter drog han ned til Kafarnaum, ifølge med sin mor, sine brødre og sine disipler, men ble der bare noe få dager.

Engelsk 

There was a wedding at Cana in Galilee. The mother of Jesus was there, and Jesus and his disciples had also been invited. When they ran out of wine, since the wine provided for the wedding was all finished, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." Jesus said "Woman, why turn to me? My hour has not come yet." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." There were six stone water jars standing there, meant for the ablutions that are customary among the Jews: each could hold twenty or thirty gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water," and they filled them to the brim. "Draw some out now" he told them "and take it to the steward." They did this; the steward tasted the water, and it had turned into wine. Having no idea where it came from – only the servants who had drawn the water knew – the steward called the bridegroom and said, "People generally serve the best wine first, and keep the cheaper sort till the guests have had plenty to drink; but you have kept the best wine till now." This was the first of the signs given by Jesus: it was given at Cana in Galilee. He let his glory be seen, and his disciples believed in him. After this he went down to Capernaum with his mother and the brothers, but they stayed there only a few days.

 

Polsk

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: "Nie mają wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.


UKENS HELGEN

Den hellige Antonius den Store (~251-356)

minnedag 17. januar

[...]

Foreldrene døde rundt 269, da han var 18-20 år. Han arvet en betydelig formue, inkludert 300 auras (rundt 480 mål) med rik, egyptisk jord, og han fikk ansvaret for en yngre søster. Legenda Aurea (Den gylne legende) forteller at han et halvt år senere en søndag kom for sent til messen, og han kom inn i kirken akkurat da presten leste fra evangeliet: «Vil du være fullkommen, da gå bort og selg alt du eier, og del pengene ut til de fattige, – så får du en skatt i himlene. Og kom så og følg meg» (Matt 19,21). Antonius så disse ordene som en åpenbaring rettet til seg personlig, og han gikk straks hjem, ga naboene sin beste jord, solgte resten og ga pengene til de fattige, unntatt det han fant nødvendig for seg og søsteren. Like etter hørte han Kristi ord i kirken: «Vær da ikke bekymret for morgendagen; for morgendagen kan sørge for seg selv. Hver dag har nok med sin egen møye.» (Matt 6,34). Dermed ga han bort også de pengene han hadde lagt til side og plasserte sin søster i et hus for jomfruer – dette regnes vanligvis som den første kjente referansen til et kvinnekloster.

Antonius selv trakk seg i 272 tilbake til ørkenens ensomhet, inspirert av en gammel mann som levde som eremitt i nabolaget. [...]

Les mer om den hellige Antonius >>> HER


ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted