Allmektige Gud,
hjelp oss å feire med iver og kjærlighet disse gledens dager til ære for vår oppstandne Herre,
så det vi her minnes, blir virkeliggjort i våre liv.

(Kirkebønn, 6. søndag i påsketiden)

MESSETIDER i St. Mikael menighet

Torsdag, 19. mai, kl. 18.00 - Hellig Messe + Tilbedelse (til kl. 19.15)

Fredag, 20. mai, kl. 18.00 - Hellig Messe

Lørdag, 21. mai - Hellig Messe i Havøysund kl. 17.00
                        ingen Messe i Hammerfest

Søndag, 22. mai (6. søndag i påsketiden)
                          kl. 10.30 - rosenkrans
                          kl. 11.00 - Hellig Messe
                                           etter Messen komunion undervisning
                          kl. 19.00 - Hellig Messe

Mandag, 23. mai, kl. 18.00 - Hellig Messe

Tirsdag, 24. mai, kl. 18.00 - Hellig Messe

Onsdag, 25. mai, kl. 18.00 - Hellig Messe

Torsdag, 26. mai, Kristi himmelfart, kl. 18.00 - Hellig Messe + Tilbedelse (til kl. 19.15)

Fredag, 27. mai, kl. 18.00 - Hellig Messe

Lørdag, 28. mai, kl. 18.00 - Hellig Messe

Søndag, 29. mai (7. søndag i påsketiden)
                            kl. 10.30 - rosenkrans
                            kl. 11.00 - Hellig Messe
                            kl. 19.00 - Hellig Messe

 

* Hverdager – med forbehold om endringer.

Anledning til skriftemål før og etter Messe
og i hver annen tid etter avtale med presten


Kjære dere som har gitt pengegaver til St. Mikael menighet i Lviv, 
sognepresten, p. Jacek, har skrevet i sin epost til oss: "Tusen hjertelig takk for deres materiell hjelp og for forbønn!" 

Vi fortsetter å be for Ukraina.
Og det er fortsatt mulig å støtte materiell menigheten i Lviv og alle som finner tilflukt der. 

Drodzy wszyscy, którzy przekazaliście dary pieniężne dla parafii św. Michała we Lwowie, Proboszcz parafii ks. Jacek napisał do nas w e-mailu: „Dziękuję Wam serdecznie za pomoc materialną i modlitewną!”

Nadal modlimy się za Ukrainę.
I nadal jest możliwość wspierania materialnego parafii we Lwowie i wszystkich, którzy tam znajdują schronienie.

St Mikael menighet i Hammerfest

støtter

St. Mikael menighet i Lviv-Sykhiv

først og fremst med bønn for Ukraina 
om fred og seier, 

men også med pengegaver.

Du kan gi din gave til Lviv gjennom vår menighets konto: 

Konto: 7592.30.00925 - Merk: "Lviv"

Vipps: 594075 - Merk: "Lviv"  

I øyeblikket handler det om hjelp til flyktninger fra øst Ukraina,
som enten søker tilflukt i Lviv
eller gjennom Lviv flykter videre til utlandet.

Parafia św. Michała w Hammerfest

wspiera

parafię św. Michała w Lwowie-Sichowie

przede wszystkim modlitwą za Ukrainę 
o pokój i zwycięstwo, 

ale także pomocą finansową.

Możesz dać swój dar dla Lwowa przez konto naszej parafii:

Konto: 7592.30.00925 - tytuł wpłaty: "Lwow"

Vipps: 594075 - tytuł wpłaty: "Lwow"

W tej chwili jest to pomoc uchodźcom ze wschodu Ukrainy,
którzy albo szukają schronienia w Lwowie,
albo przez Lwów uciekają dalej za granicę.


22. mai - 6. søndag i påsketiden

Joh 14, 23–29

Norsk

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Den som elsker meg, han akter på mitt ord; så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Men den som ikke elsker meg, han akter heller ikke på mine ord. Og det ord dere hører, er jo ikke mitt, men min Fars – han som har sendt meg.» «Dette har jeg kunnet si dere mens jeg selv ennå var blant dere. Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen sender i mitt navn, han skal undervise dere om alt og la dere minnes alt hva jeg har sagt. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere – ikke den som verden gir. La ikke angst og uro ta motet fra dere; frykt ikke! Dere har hørt hva jeg har sagt: Jeg går herfra, og kommer tilbake til dere. Holdt dere virkelig av meg, da ville dere glede dere over at jeg går til min Far, for han er større enn jeg. Og jeg har sagt dere det nå, på forhånd, for at dere skal tro, når det skjer.»

Engelsk

Jesus said to his disciples: "If anyone loves me he will keep my word, and my Father will love him, and we shall come to him and make our home with him. Those who do not love me do not keep my words. And my word is not my own: it is the word of the one who sent me. I have said these things to you while still with you; but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all I have said to you. Peace I bequeath to you, my own peace I give you, a peace the world cannot give, this is my gift to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. You heard me say: I am going away, and shall return. If you loved me you would have been glad to know that I am going to the Father, for the Father is greater than I. I have told you this now before it happens, so that when it does happen you may believe."

Polsk

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie".


26. mai - Kristi himmelfart

Luk 24, 46–53

Norsk

På den tid sa Jesus til disiplene: «Slik står det altså skrevet: Messias skal lide døden og stå opp fra de døde på den tredje dag, og så skal det forkynnes i hans navn, fra Jerusalem av ut blant alle folkeslag, at de skal vende om og få sine synder tilgitt. Om dette skal nå dere være vitner. Selv skal jeg sende dere hva min Far har lovet dere. Bli bare i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye!» Så førte han dem ut mot Betania, og løftet sine hender og velsignet dem – og ennå mens han lyste velsignelsen, skiltes han fra dem og ble tatt opp i himmelen. De kastet seg da ned i tilbedelse. Derpå vendte de tilbake til Jerusalem i jublende glede, og var siden stadig i templet for å lovprise Gud.

Engelsk

... 

Polsk

... 


Helgeners minnedager

3. mai - De hellige apostler Filip og Jakob 

Den hellige Filip var fisker fra Betsaida i Galilea, og trolig en disippel av Johannes Døperen. Han ble kalt til apostel av Jesus selv, Johannesevangeliet forteller at det skjedde dagen etter at Peter og Andreas var kalt. Etter at han var kalt til apostel, brakte han Natanael (St. Bartolomeus) til Kristus (Joh 1,43-49). Han og hans venn Andreas var de eneste av apostlene som hadde greske navn. Begge nevnes i Bibelen i forbindelse med at Jesus metter 5000 (Joh 6,1-13). Da noen grekere ønsket å se Jesus, var det Filip de henvendte seg til (Joh 12,20-22); og det var hans bønn ved den siste Nattverd «Herre, vis oss Faderen» som fikk Jesus til å erklære: «Den som har sett meg, har sett Faderen (...) Jeg er i Faderen og Faderen er i meg» (Joh 14,8-9). Filip hadde den gaven det er å kunne stille de spørsmålene som er på alles lepper, selv om det fikk ham til å virke dum eller tvilende.

Som de andre apostlene var Filip i salen i Jerusalem og ventet på Åndens komme pinsedag (Apg 1,12-14), men deretter er tradisjonen vag. Han blir noen ganger regnet som identisk med en diakon ved navn Filip, som levde og døde i Hierapolis og hadde flere jomfruelige døtre med profetisk begavelse (Apgj kap 8 og 21,8). Nyere forskning mener at dette er en forveksling, men den har skapt en del tradisjoner om Filips døtres betydning i den tidlige kirken.

Etter tradisjonen skal Filip ha misjonert i For-Asia (Sørvest-Asia) og Skythia, det nåværende Sør-Russland. Det er mulig og til og med trolig at han deretter forkynte evangeliet i Frygia og døde mellom år 54 og 90, som martyr eller ikke, i Hierapolis, som hevdet å ha hans og hans døtres grav. Etter legenden ble han korsfestet i år 81 under keiser Domitian.

Filips relikvier kom senere til Konstantinopel og Roma, og andre relikvier befinner seg i Troyes, Köln, Praha, Andechs, Paris, Toulouse og andre steder. St. Filip blir fremstilt med latinsk eller Antoniuskors (T-formet) som tegn på hans martyrium, eller med brød, som henviser til hans deltakelse i brødunderet. Når han avbildes med et langt kors, kan det henvise til våpenet han i følge Legenda Aurea drev bort en drage fra Mars' tempel med. Filip avbildes gjerne som svært ung.

 

Om Den hellige Jakob kan du lese >>> her.

 

 

 

 


ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted