«Herrens vitnesbyrd er trofast, gjør den enfoldige vis.
Gudsfrykt er ren og hellig, består til evig tid.»

Kunngjøringer – 26. søndag i kirkeår

Messeplan for kommende dager

Fredag, 24. september Kl. 18.00 – Messe

Lørdag, 25. september Kl. 14.00 – Messe i Kjøllefjord
                                        (ingen messe i Hammerfest)

Søndag, 26. september (26. søndag i det alminnelige kirkeår), Caritas-søndag
                                         Kl. 10.30 – Rosenkrans
                                         Kl. 11.00 – Høymesse 
                                         Kl. 17.00 – Messe i Alta

Mandag, 27. september, kl. 18.00 – Messe

Tirsdag, 28. september, kl. 18.00 – Messe

Onsdag, 29. september,
fest for de hl. Erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael, patronatsfest i vår kirke og vårt sogn,
kl. 18.00 – Messe

Torsdag, 30. september, kl. 18.00 – Messe, deretter tilbedelse inntil kl. 19.15

Oktober - rosenkransmåned - begynner. Hver dag ber vi rosenkrans en halv time før Messen. 

Fredag, 1. oktober, kl. 17.30 - rosenkrans, kl. 18.00 – Messe

Lørdag, 2. oktober, kl. 17.30 - rosenkrans, kl. 18.00 – Messe

Søndag, 3. oktober (27. søndag i det alminnelige kirkeår)
               Kl. 10.30 – Rosenkrans
               Kl. 11.00 – Høymesse til ære for den hl. Erkeengel Mikael, vernehelgen for vår menighet
               Kl. 17.00 – Messe i Alta

 

I løpet av denne uke minner vi

Mandag – Den hellige Vincent av Paul

Tirsdag – Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere 
(patronatsfest i kapellet i Bjørnevatn/Kirkenes og i hele St. Lorenzo Ruiz kapelldistrikt)

Onsdag - De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael 
(patronatsfest i St. Mikael kirke, Hammerfest)

Torsdag – Den hellige Hieronymus

Fredag - Den hellige Terese av Jesusbarnet

Lørdag - De hellige verneengler

 


Søndag, 26. september - 26. søndag i det alminnelige kirkeår (år B) - Mark 9, 38–48

Norsk

På den tid sa Johannes til Jesus: «Mester, vi så en som drev ut demoner i ditt navn, en som ikke var i vårt følge; men det ville vi hindre ham i, siden han ikke hørte til oss.» Men Jesus svarte: «Det skal dere ikke gjøre! For ingen kan gjøre undergjerninger i mitt navn og straks etterpå tale ille om meg. Den som ikke er mot oss, er med oss. Ja, om noen gir dere et beger vann, fordi dere hører Kristus til – sannelig, det sier jeg dere, han skal ikke gå glipp av sin lønn. Men om noen blir årsak til fall for en av disse små som tror – for ham hadde det vært bedre om han var blitt kastet på sjøen med en kvernsten om halsen.» «Og om din egen hånd lokker deg til fall, da hugg den av, for det er bedre å gå vanfør inn til Livet, enn å komme med begge hender i behold i Gehenna, der hvor ilden aldri går ut. Og om din fot lokker deg til fall, så hugg den av, for det er bedre å gå halt inn til Livet, enn å ha sine to ben og bli kastet i Gehenna. Og om ditt øye lokker deg til fall, så kast det fra deg; for det er bedre å komme enøyd inn i Guds rike, enn å ha to øyne og bli kastet i Gehenna, der hvor ‘ormen ikke dør og ilden ikke slukkes’.»

Engelsk

John said to Jesus, "Master, we saw a man who is not one of us casting out devils in your name; and because he was not one of us we tried to stop him." But Jesus said, "You must not stop him: no one who works a miracle in my name is likely to speak evil of me. Anyone who is not against us is for us. If anyone gives you a cup of water to drink just because you belong to Christ, then I tell you solemnly, he will most certainly not lose his reward. But anyone who is an obstacle to bring down one of these little ones who have faith, would be better thrown into the sea with a great millstone round his neck. And if your hand should cause you to sin, cut it off; it is better for you to enter into life crippled, than to have two hands and go to hell, into the fire that cannot be put out. And if your foot should cause you to sin, cut it off; it is better for you to enter into life lame, than to have two feet and be thrown into hell. And if your eye should cause you to sin, tear it out; it is better for you to enter into the kingdom of God with one eye, than to have two eyes and be thrown into hell where their worm does not die nor their fire go out."

 

Polsk

Jan powiedział do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami". Lecz Jezus odrzekł: "Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie".

 


Ukens helgen – Den hellige erkeengel Mikael

De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael blir navngitt i Bibelen. De blir nå feiret sammen den 29. september, som alltid har vært Mikaels minnedag. Dagen het på norsk Mikkelsmesse, Mikeli eller buferdsdagen.

Den hellige Mikael (navnet betyr «Hvem er som Gud?») var den erkeengelen som var lederen for de englene som var trofaste mot Gud. Han ledet dem i den seierrike kampen mot Satan og alle hans falne engler til forsvar for alle Guds venner. Helt fra begynnelsen av kristendommens historie er det vitnesbyrd om ærbødighet for ham, og han ble også æret av jødene. Han regnes som en av de sju englene som står for Guds trone (Tob 12,15; Åp 8,2-5). I den østlige ritus og mange andre steder regnes han som den fremste blant alle englene, «serafenes fyrste». I Daniels bok omtales han som «en av de fremste høvdingene» (10,13 ff) og «den store fyrsten» (12,1). Judasbrevets vers 9, hvor han omtales som «overengelen», siterer sannsynligvis en del fra det apokryfe jødiske verket «Moses' himmelfart» som har gått tapt. I den velkjente fortellingen i Johannes' Åpenbaring (12,7-9) kan man lese hvordan Mikael og hans engler kastet den ildrøde drage med syv hoder og ti horn ut fra himmelen, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderiket.   [...]

Les videre: Den hellige erkeengel Mikael

 


ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted