Fastetiden - Førti dager til påske

"På den tid ble Jesus ført av Ånden ut i ødemarken ... Der fastet han i førti dager og førti netter.

Med askeonsdag begynner fastetiden.

Fastetiden er en gave som hjelper oss å fornye oss. «Frigjør ditt hjerte!», den 5. mars 2003 holdte biskop emeritus Gerhard Schwenzer SSCC en preken som fremstilles her. Tankene sine kan hjelpe å forstå bedre fastetidens betydning.

"Under denne gudstjenesten trer vi frem for Guds åsyn slik vi er: likesom nakne, fattige og trengende, men også i vissheten om at han kan gjøre oss rike. Våre synder tynger oss, men vi håper på Guds tilgivende nåde. Vi er befengt med svakheter og feil, men vi ønsker å gjøre det gode.

Ingen annen dag i året står vi så fattige foran Gud som nettopp askeonsdag. Ingen annen dag viser samtidig på en så usminket måte vår forgjengelighet. Ingen annen dag i året gjør det så klart for oss at vi trenger lutring, bot og tilgivelse. Askeonsdag er likesom diagnosens dag. Vi skal ikke føre oss selv bak lyset. Vår tilstand er alvorlig. Med dagens kirkebønn ber vi: "La oss finne styrke og hjelp i forsakelsen for å kunne avsverge det onde og gå inn for det gode".

Dagens sentrale budskap lyder: "Frigjør ditt hjerte! Vend deg fra det onde, hen mot Herren, din Gud!" Eller som profeten Joel ordlegger seg i dagens første lesning: "Riv ikke i stykker klærne, men la angeren rive i hjertet! Vend om til Herren din Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn; han kan endre sin plan så han ikke la ulykken komme."

Ikke riv klærne, men riv i hjertene! Omvendelsen skal skje i dybden. Der hvor Guds vilje ble kvalt. Der hvor egne ønsker og drømmer har lagt seg over den. Der hvor begjær og misunnelse, stolthet og selvtilfredshet har bredt seg ut, slik at vissheten om at vi i alt er avhengige av Gud måtte vike. Å innrømme dette, gjør vondt. Men å tilstå dette hører med til omvendelsen. Derfor la angeren rive i hjertet.

Dagens evangelium retter vår oppmerksomhet på et viktig forhold: Det er avgjørende at vi gjør det gode av et oppriktig sinn, av kjærlighet til Gud. "Vokt dere for å gjøre deres fromme gjerninger med tanke på at folk skal se dem!" Ingen liker å bli karakterisert som skrythals, men på en måte er vi det likevel. Vi prøver hele tiden å gi et fordelaktig inntrykk av oss selv. I en verden hvor det ytre, reklame og image, public relation og marketing betyr nesten alt, - i en slik verden føler du deg nødt til å selge seg selv til høyeste pris. Til gjengjeld er de kristne dyder som ydmykhet og beskjedenhet, innsikt og anger blitt enda mer vanskelig. Vi elsker å få ros. Vi liker å være noe. Vi er heller ikke fremmede for selvtilfredshet. Men det eneste som virkelig teller er hvordan vi er i Guds øyne: "Din Far, for hvem intet er skjult, han skal lønne deg!"

Også ved i og for seg gode og fromme holdninger sniker vår egoisme seg gjerne i. Derfor sier Jesus: Når du gir en gave, skal det ikke skje for å bli lagt merke til av andre. Nettopp en slik holdning gjør dine almisser nytteløse. Og når du ber skal det heller ikke skje for at folk skal legge merke til det. Til og med bønnen kan bli infisert av selvtilfredshetens virus. Og endelig: Når du faster skal du ikke gjøre det for at folk skal rose deg. Selv det å faste kan bli et slags prestasjonsbevis, men dermed mister det verdien i Guds øyne. Når du faster skal dette jo nettopp lutre din kropp og sjel overfor den levende Gud.

Jesus advarer oss derfor tre ganger: Gjør ikke som de skinnhellige! Og tre ganger blir det sagt på hvilken måte vi skal gi våre gaver, vi skal be og faste. Istedenfor å te oss som fariseere skal vi heller etterligne tolleren i lignelsen og ikke minst Jesus selv som i begynnelsen av sitt offentlige liv trakk seg tilbake til ørkenen for å faste. Vår fromhet skal være ekte. Det forblir Guds sak å bedømme våre gode gjerninger. Slike skal utføres utelukkende for hans skyld.

Oppfordringen til å faste har ingenting med kosmetikk å gjøre. Det som kreves er en kursendring. Kosmetikk forandrer bare det ytre. Men Jesus oppfordrer oss til å gjøre noe med vårt indre. Vi skal vende oss fra det onde. Vi skal orientere oss på nytt mot Gud. Den som vender om på denne måten skal gjøre det radikalt. Du skal vende ryggen til de falske gudene som i 1. Johannesbrev navngis som begjær, øynenes lyst og hovmod. Slike holdninger fører oss til måteløst å ville besitte, til uhemmet å ville bruke saker og ting og til å bli regnet for stor og betydningsfull.

Det å gi til de fattige bevarer deg fra å hope opp rikdommer til eget bruk. Det å faste lærer deg å gi avkall på ting. Det å bruke og å nyte er ikke alt i livet. Bønnen til sist viser deg din egentlig plass i livet, sett med Guds øyne.

Vend om til meg! Ikke det å gi avkall er det avgjørende, med henvendelsen til Gud. Derfor skal alle anstrengelser i kamp mot det onde være mer enn kosmetikk. Det er en bekjennelse til sannheten at Gud har skapt alle ting som gode. Også vi selv er skapt i Guds bilde, og dette bilde er mer kostelig og edelt enn det uttrykk vi viser i dag. Vi er ennå ikke slik som Gud ønsker vi skal være. Alt vi gjør for å bli mer og mer det vi skal være etter Guds plan, er et uttrykk for den ukuelige kristne optimisme. Omvendelse er noe positivt og det er derfor beklagelig at fastetiden har fått en negativ bismak. Riktignok kan anger være smertefull og et godt forsett kan kreve offer. Men vi må aldri glemme hva det hele dreier seg om. Det dreier seg om oss og om vår frelse. Det dreier seg om det at vi blir de vi skal være. Det dreier seg om vår stilling og om vår verdighet som Guds barn. Den angerfulle synder som ønsker å omvende seg, er i Guds øyne alt annet enn en ynkelig og trist skikkelse. Tvert om: Nettopp i et slikt menneske virker den kreative og dermed gudlignende kraft som er gitt oss for å samarbeide med Gud ved vår nyskapelse i Jesu Kristi bilde. I et slikt menneske begynner veien til den høyeste fullendelsen. Vedkommende sier på nytt ja til Guds plan med sitt liv: Ja, jeg ønsker å bli slik som Gud vil ha meg!

Måtte denne fastetid hjelpe oss å bli mer og mer slik som Gud har villet oss. Amen."

23. februar 2020 – 7. søndag i det alminnelige kirkeår – Matt 5,38–48

Norsk

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Dere har hørt det er sagt: ‘Øye for øye, tann for tann.’ Men jeg sier dere at dere ikke skal gjengjelde angrep. Tvert imot, – om noen slår deg på ditt høyre kinn, vend også det andre til; om en stevner deg for retten for å få din kjortel, så la ham få kappen med; om noen tvinger deg til å gjøre tjeneste én mils vei, så følg to mil med ham. Til den som ber deg, skal du gi; den som vil låne av deg, skal du ikke vende ryggen. Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste’ – og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere; slik at dere kan bli barn av deres Far i himlene, – han som lar sin sol stå opp over ond og god, og lar det regne både over rettferdig og synder. For om dere elsker dem som elsker dere, hva lønn fortjener dere vel for det? Selv tolloppkreverne gjør det samme. Og om dere hilser deres landsmenn, men ingen andre, hva er vel det storartede ved det – gjør ikke selv hedningene det samme? Men dere skal være fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.»

Engelsk

“You have heard that it was said, ‘An eye for an eye and a tooth for a tooth.’ But I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. And whoever compels you to go one mile, go with him two. Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you do not turn away. “You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbor and hate your enemy.’ But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven; for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your [p]brethren only, what do you do more than others? Do not even the [q]tax collectors do so? Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect.

Polsk

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.


Ukens helgen – Den salige Maria Deluil-Martiny (1841-1884)

Den salige Maria Karolina Filomena Deluil-Martiny (fr: Marie-Caroline-Philomène) ble født den 28. mai 1841 i Marseille i departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provençe-Alpes-Côte d’Azur i Sør-Frankrike. Hun ble døpt dagen etter fødselen. Hun var den eldste av fem barn av Paul Deluil-Martiny (Jean Pierre Paul) (d. 1876) og hans hustru Anaïs Marie Françoise de Solliers (1815-76), som gjennom sin mor var grandniese av den ærverdige Anne-Madeleine Rémuzat (1696-1730), apostel for andakten for Jesu hellige hjerte. Hennes bror het Jules (Jules Marie André Paul) (1842-72) og hennes søstre het Amélie (1846-72), Clémence (1849-59) og Marguerite (Marguerite Marie Thérèse) (1852-67).

Les videre:

Den salige Maria Deluil-Martiny