Engler fra himmelen danser med Maria, Josef og Jesus barnet