Allmektige, evige Gud, gi oss å vokse i tro, håp og kjærlighet.
Hjelp oss å elske dine bud, så vi kan oppnå det du har lovet.

(søndagens kirkebønn)

MESSETIDER i St. Mikael menighet

Torsdag 20. oktober
i kirken kl. 17.30 - rosenkrans kl. 18.00 - Hl. Messe,
                                                    etter Messen eukaristisk tilbedelse (til kl. 19.15)

Fredag 21. oktober
i kirken kl. 17.30 - rosenkrans, kl. 18.00 - Hl. Messe

Lørdag 22. oktober
i kirken kl. 17.30 - rosenkrans, kl. 18.00 - Hl. Messe 

Søndag 23. oktober
                    kl. 10.00 til 10.30 - anledning til skriftemål
                    kl. 10.30 - rosenkrans
                    kl. 11.00 - Hellig Messe
                                  etter Messen førstekommunion undervisning og barnekatekese
    OBS! ikke noen aftenmesse

 

Mandag 24. oktober 
i menighetssalen fra kl. 16.30 til kl. 17.25 forberedelser til juleverksted og julebasar
i kirken kl. 17.30 - rosenkrans
              ingen Messe

Tirsdag 25. oktober
i menighetssalen fra kl. 16.30 til kl. 17.25 forberedelser til juleverksted og julebasar
i kirken kl. 17.30 - rosenkrans
              ingen Messe

Onsdag 26. oktober 
i menighetssalen fra kl. 16.30 til kl. 17.25 forberedelser til juleverksted og julebasar
i kirken kl. 17.30 - rosenkrans
              ingen Messe

Torsdag 27. oktober
i kirken kl. 17.30 - rosenkrans
ingen Messe

Fredag 28. oktober
i kirken kl. 17.30 - rosenkrans 
ingen Messe

Lørdag 29. oktober
ingen rosenkrans
ingen Messe

Søndag 29. oktober
                     kl. 10.00 til 10.30 - anledning til skriftemål
                     kl. 10.30 - rosenkrans
                     kl. 11.00 - Hellig Messe
                                       etter Messen konfirmant undervisning
                     kl. 17.15 til 17.45 - anledning til skriftemål
                     kl. 18.00 - Hellig Messe 
 

* Hverdager – med forbehold om endringer.

Anledning til skriftemål før og etter Messe
                                     (søndag fra kl. 10.00 til kl. 10.30 og fra kl. 18.15 til kl. 18.45)
og til hver annen tid etter avtale med presten

 

Mandag, 31. oktober, 
hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)   kl. 17.00 - Hl. Messe
                                                                                     etter Messen rosenkrans

Tirsdag 1. november, Allehelgensdag ..............................

Onsdag, 2. november, Allesjelersdag .............................

 

Torsdag 3. november
Kjøllefjord - kl. 16.00 konfirmant undervisning
                      kl. 17.00  Hl. Messe
ikke noen Messe i Hammerfest

 

Lørdag 12. november
Honningsvåg - kl. 16.00 Hl. Messe
ikke noen Messe i Hammerfest


Søndag, 23. oktober - 30. søndag i det alminnelige kirkeår (år C) 

Luk 18, 9–14

Norsk

På den tid fortalte Jesus denne lignelsen til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på andre: «To menn gikk opp i templet for å be. Den ene var fariseer, den andre tolloppkrever. Fariseeren trådte frem og bad slik: ‘Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, bedragere, ekteskapsbrytere, eller som denne tolleren her. Jeg faster to ganger om uken og gir tiende av alt jeg tjener.’ Men tolloppkreveren stod langt nede og våget ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig.’ Og det sier jeg dere, at det var han, og ikke den annen, som gikk rettferdiggjort hjem. For enhver som opphøyer seg selv, han skal bli ydmyket, men den som ydmyker seg selv, han skal bli opphøyet.»

 

Engelsk

Jesus spoke the following parable to some people who prided themselves on being virtuous and despised everyone else, "Two men went up to the Temple to pray, one a Pharisee, the other a tax collector. The Pharisee stood there and said this prayer to himself, 'I thank you, God, that I am not grasping, unjust, adulterous like the rest of mankind, and particularly that I am not like this tax collector here. I fast twice a week; I pay tithes on all I get.' The tax collector stood some distance away, not daring even to raise his eyes to heaven; but he beat his breast and said, 'God, be merciful to me, a sinner.' This man, I tell you, went home again at rights with God; the other did not. For everyone who exalts himself will be humbled, but the man who humbles himself will be exalted."

Polsk

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: "Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: 'Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam'. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: 'Boże, miej litość dla mnie, grzesznika'. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony".

 


Helgeners minnedager

1. oktober -
Den hellige Teresa av Lisieux (1873-1897)

 

[...]

Den hellige Teresa var blitt den mest populære helgen i nyere tid. Hun hadde vist utallige mennesker at enhver kan oppnå hellighet, hvor ukjent, alminnelig og lite begavet man enn er, ved å gjøre små ting og ivareta daglige plikter i en fullendt kjærlighet til Gud.
I engelsktalende land blir hun kalt «Little Flower of Jesus». Hun kalles også ofte Den lille Teresa til forskjell fra «Den store Teresa» – Teresa av Ávila. Men disse navnene kan også gi feilaktige assosiasjoner til en helgen som bare er barnslig og uskyldig. I sterk kontrast til dette står det faktum at hun er en av Kirkens 33 kirkelærere. Som tredje kvinne og foreløpig siste kirkelærer ble hun utropt den 19. oktober 1997 av pave Johannes Paul II.
I kunsten fremstilles hun i karmelittdrakt mens hun holder en bukett roser i minne om hennes løfte i sin selvbiografi om å «la falle en mengde roser» av mirakler og andre tjenester etter sin død.

[...]

 

Les den hl. Teresas hele biografi >>> her

 Kjære dere som har gitt pengegaver til St. Mikael menighet i Lviv, 
sognepresten, p. Jacek, har skrevet i sin epost til oss: "Tusen hjertelig takk for deres materiell hjelp og for forbønn!" 

Vi fortsetter å be for Ukraina.
Og det er fortsatt mulig å støtte materiell menigheten i Lviv og alle som finner tilflukt der. 

Drodzy wszyscy, którzy przekazaliście dary pieniężne dla parafii św. Michała we Lwowie, Proboszcz parafii ks. Jacek napisał do nas w e-mailu: „Dziękuję Wam serdecznie za pomoc materialną i modlitewną!”

Nadal modlimy się za Ukrainę.
I nadal jest możliwość wspierania materialnego parafii we Lwowie i wszystkich, którzy tam znajdują schronienie.

St Mikael menighet i Hammerfest

støtter

St. Mikael menighet i Lviv-Sykhiv

først og fremst med bønn for Ukraina 
om fred og seier, 

men også med pengegaver.

Du kan gi din gave til Lviv gjennom vår menighets konto: 

Konto: 7592.30.00925 - Merk: "Lviv"

Vipps: 594075 - Merk: "Lviv"  

I øyeblikket handler det om hjelp til flyktninger fra øst Ukraina,
som enten søker tilflukt i Lviv
eller gjennom Lviv flykter videre til utlandet.

Parafia św. Michała w Hammerfest

wspiera

parafię św. Michała w Lwowie-Sichowie

przede wszystkim modlitwą za Ukrainę 
o pokój i zwycięstwo, 

ale także pomocą finansową.

Możesz dać swój dar dla Lwowa przez konto naszej parafii:

Konto: 7592.30.00925 - tytuł wpłaty: "Lwow"

Vipps: 594075 - tytuł wpłaty: "Lwow"

W tej chwili jest to pomoc uchodźcom ze wschodu Ukrainy,
którzy albo szukają schronienia w Lwowie,
albo przez Lwów uciekają dalej za granicę.


ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted