Troen er en gave som Gud skjenker oss når vi ber ham om.