Tusen hjertelig takk til alle som bidro til en vellykket julebasar!!! Vi ber deg, allmektige Gud, hjelp oss, dine troende, å forberede oss på Kristi komme ved et liv i godhet og rettferd,

så vi på den ytterste dag får stå ved hans høyre side og ta i arv det rike du har gjort rede for oss. 


(søndagens kirkebønn)

MESSETIDER i St. Mikael menighet       / Hammerfest / Havøysund / Honningsvåg / Kjøllefjord 

Hvis ikke noe annet er oppgitt, er Messen i St Mikael kirke i Hammerfest 


Søndag, 3. desember, 1. søndag i advent
              kl. 10.00-10.30 - anledning til skriftemål
              kl. 10.35 - rosenkrans

             
kl. 11.00 - Hl. Messe + Kommunion undervisning
              kl. 17.15-17.45 - anledning til skriftemål
             
kl. 18.00 - Hl. MesseMandag, 4. desember, minnedag for den hellige Barbara, kl. 18.00 - Hl. Messe 


Tirsdag, 5. desember, kl. 18.00 - Hl. Messe


Onsdag, 6. desember, minnedag for den hellige Nikolas av Myrra, kl. 18.00 - Hl. Messe 


Torsdag, 7. desember, minnedag for den hellige Ambrosius, kl. 18.00 - Hl. Messe + Sakramentstilbedelse


Fredag, 8. desember, høytid for Jumfru Marias uplettede unnfangelse (Immaculata-festen), kl. 18.00 - Hl. Messe


Lørdag, 9. desember, kl. 18.00 - Hl. Messe


Søndag, 10. desember, 2. søndag i advent

               kl. 10.00-10.30 - anledning til skriftemål
               kl. 10.35 - rosenkrans

               kl. 11.00 - Hl. Messe
med Første Kommunion 

                                 etter Messen konfirmantundervisning + barnekatekese
OBS! ingen AftenmesseAnledning til skriftemål før og etter Messe (søndag fra kl. 10.00 til kl. 10.30 og fra kl. 17.15 til kl. 17.45)
og til hver annen tid etter avtale med presten.Mandag-lørdag, 11.-16. desember - ingen Messe


Søndag, 17. desember, 3. søndag i advent
Obs! - kun Messe kl. 11.00 (ingen Aftenmesse)


Søndag, 24. desember, 4.søndag i advent + Julaften
kl. 11.00 - Hl. Messe

ingen Aftenmesse

kl. 22.30 - Midnatsmesse


Mandag, 25. desember, Kristi fødselsfest, Juledag 
kl. 11.00 - Hl. Messe
kl. 18.00 - Hl. Messe


Tirsdag, 26. desember, festen for den hl. Stefan - Kirkens første martyr, (2. juledag)

........ 


Mark 13,33-37

Norsk

På den tid sa Jesus til disiplene sine:

«Se opp og vær våkne, for dere vet ikke når tiden er inne! Det blir som med en mann som er dratt ut på en reise:
Han har forlatt sitt hus og overlatt alt til sine tjenere, gitt dem hver sitt arbeid å utføre, og gitt dørvokteren befaling om å våke.

Så våk da; for dere vet ikke når husbonden kommer– om aftenen eller ved midnatt, ved hanegal eller om morgenen.

La ham ikke komme overraskende og finne dere sovende! Og det jeg sier til dere, det sier jeg til alle: Våk!»

Engelsk

Jesus said to his disciples:
“Be watchful! Be alert! You do not know when the time will come. It is like a man traveling abroad. He leaves home and places his servants in charge, each with his own work, and orders the gatekeeper to be on the watch.
Watch, therefore; you do not know when the lord of the house is coming, whether in the evening, or at midnight, or at cockcrow, or in the morning. May he not come suddenly and find you sleeping.
What I say to you, I say to all: ‘Watch!’”


Polsk

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.
By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»3. desember - 1. søndag i advent 

Den hellige Martin av Tours (~316-397)
Den hellige Martin av Tours (lat: Martinus) ble født rundt år 316 i Sabaria (ung: Szombathely; ty: Steinamanger) i Øvre Pannonia (Ungarn). [...]. Foreldrene var hedenske, men Martin fikk likevel en kristen oppdragelse på farens hjemsted Ticinum i Gallia Cisalpina, nå Pavia i regionen Lombardia i Nord-Italia. 


Ti år gammel gikk Martin til kirken mot foreldrenes vilje og ble tatt opp blant katekumenene, det vil si de som forbereder seg på dåpen. På den tiden var kristendommen blitt en lovlig religion, men den var ennå på ingen måte den dominerende religionen i keiserriket. [...]


Allerede som tolvåring hadde Martin ønske om å bli eneboer, men faren motsatte seg dette på det sterkeste, for han ville at sønnen skulle følge i hans fotspor og bli offiser i hæren. Han benyttet seg av en lov som sa at en sønn måtte gå inn i farens yrke, og derfor brakte han i 331 den femtenårige Martin til et kavaleriregiment i den romerske galliske armé. I hæren utmerket Martin seg raskt og ble snart utnevnt til kavalerioffiser i garden til keiser Konstantins sønn, den senere keiser Konstantin II 


Han lot seg døpe rundt år 335, atten år gammel. Bakgrunnen skal ha vært denne opplevelsen, som er blitt så berømt også i kunsten:


Den unge romerske offiseren Martin kom en iskald vinterkveld ridende sammen med noen kamerater.
Ved byporten i Amiens sto det en nesten naken tigger, skjelvende av kulde, og ba om en almisse. Ingen brydde seg om ham, og Martin hadde ingen penger med seg, så han tok sverdet og delte sin kappe i to og ga stakkaren den ene halvdelen. Han svøpte den andre halvparten om seg og brydde seg ikke om kameratenes hånlige latter. Samme natt så han i et syn Kristus kledd i den halve kappen, mens han sa til den hærskare med engler som omga ham: «Denne kappen har jeg fått av Martin, som ennå ikke er døpt.» Dette gjorde så sterkt inntrykk på ham at han straks løp bort for å la seg døpe. 


Martin ble i det militære enda et par år, men han forlot soldatlivet som tyveåring omkring år 336 fordi han ikke kunne forene kristendommen med krigstjeneste mot andre kristne.
Foranledningen var en barbarinvasjon i Gallia da hans kompani ble beordret til å møte for keiser Julian i Worms for å motta den vanlige krigsbonusen før slaget. Martin nektet å motta denne og sa til Julian: «Frem til nå har jeg tjent deg som soldat. Nå la meg tjene Kristus. Gi bonusen til de andre – de kommer til å kjempe, men jeg er en soldat for Kristus og det er ikke lovlig for meg å kjempe.»


[...]


Helgeners minnedager


11. november 


Hva skjedde videre ? Les gjerne hele biografi til den hellige Martin på >>> katolsk.no 

ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted