Pinsedag

 

"Barmhjertige, nådige Gud,

ved denne pinsefest helliggjør du din Kirke

blant alle verdens folkeslag.

Utøs Den Hellige Ånds gaver over all jorden,

og la Åndens kraft som virket

da Evangeliet først ble forkynt,

i dag fylle dine troendes hjerter."

Ved etableringen av de 50 påskedagene på 300-tallet var den 50. dagen ikke noe annet enn den høytidelige avslutningen av påsketiden. Allerede navnet Pentecoste - femtiende dag - viser til påsketidens sju uker, med sju ganger sju dager.

Den Hellige Ånds syv gaver

Den Hellige Ånds syv gaver er visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, fromhet og gudsfrykt. I sin fylde tilhører de Kristus, Davids Sønn.

De fullstendiggjør og fullkommengjør dydene til dem som mottar dem. De gjør de troende lydhøre, slik at de beredvillig adlyder tilskyndelser fra Gud.

Åndens frukter

Åndens frukter er de fullkommenheter Ånden frembringer i oss som førstegrøden av den evige herlighet. Kirkens tradisjon regner opp tolv slike: "kjærlighet, glede, fred, tålmod, høysinn, godhet, langmodighet, mildhet, tillit, beskjedenhet, selvbeherskelse, kyskhet"

 31. mai 2020 - Pinsesøndag - Joh 17,1–11a

Norsk

Om aftenen samme dag, altså den første dag i uken, hadde disiplene stengt dørene der hvor de holdt til, av frykt for jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen og sa: «Fred være med dere!» Og i det samme viste han dem sine hender og sin side. Ved synet av Herren ble disiplene inderlig glade. Atter sa da Jesus til dem: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta Den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt.»

 

Engelsk

Then, the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled, for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst, and said to them, “Peace be with you.” When He had said this, He showed them His hands and His side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. So Jesus said to them again, “Peace to you! As the Father has sent Me, I also send you.” And when He had said this, He breathed on them, and said to them, “Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them; if you retain the sins of any, they are retained.”

Polsk

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».


Ukens helgen – Den hellige Bonifatius (~675–754)

Den hellige Bonifatius ble født som Winfrid (Wynfrith) rundt 672/73 (senest 675) i kongeriket Wessex i England, sannsynligvis i eller nær ved Crediton (Crediodunum, Kirton) i Devonshire i Englands sørvestre hjørne. Han kom fra en rik og adelig familie av selveiende bønder. De var av saksisk opprinnelse, og Winfrid følte seg også hele sitt liv som sakser. Alt som barn var han fylt av tanken på å vie sitt liv til Gud, og han skal ikke engang ha vært fem år gammel da han bestemte seg for å bli munk, etter å ha hørt på noen munker som var på besøk i hjemmet. Verken med det gode eller med det onde kunne faren få plukket ut av ham disse «grillene» – guttens lengsel etter klosterlivet ble bare sterkere. Til slutt var det ingen annen råd enn å la Winfrid få begynne på klosterskole da han så vidt var syv år gammel. Skolen var i klosteret i Adescancastre, som lå hvor den nåværende byen Exeter ligger.

Les videre: Bonifatius

 

Tysklands apostel. Skytshelgen for bispedømmet Fulda og for Thüringen; for ølbryggere og skreddere