Per Eriksen avdøde tirsdag, 8. oktober

Tirsdag, 8. oktober døde vår kjære Per Eriksen på sykehuset etter en veldig kort alvorlig sykdom. Per var et veldig aktivt medlem i vår kirke og mange år forman i menighetsråd. Han ble 93 år gammel og han var den eldste iblant oss.

Vi takker ham og kondolerer hans kone Eleonore, hans barn, barnebarn og oldebarn.

Rekviemet feires fredag, 18. oktober, kl. 12.00. i St. Mikael kirke, begravelsen etterpå på Rypefjord gravlunden.

Vi ber rosenkransen for ham tirsdag, 15. oktober, kl. 18.00. Gud gi ham den evige hvile.

Takk for alt, Per


13. oktober 2019 – 28. søndag i kirkeåret – Luk 17,11–19

Norsk

En gang på veien opp til Jerusalem kom Jesus til en landsby; det var i grenseegnene mellom Samaria og Galilea. Der kom det mot ham ti spedalske. De ble stående langt borte og rope etter ham: «Jesus, mester, ha miskunn med oss!» Da han så dem, svarte han: «Gå og vis dere for prestene.» Og mens de var på vei, ble de renset. Men en av dem, straks han så at han ble frisk, vendte om og priste Gud med jubelrop, og kastet seg nesegrus for Jesu føtter og takket ham. Det var en samaritan. Jesus spurte da: «Ble ikke alle ti renset? Eller hvor er de andre ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å takke Gud?» Og så sa han til ham: «Reis deg bare og gå. Din tro har frelst deg.»

Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å takke Gud?

Engelsk

Now it happened as He went to Jerusalem that He passed through the midst of Samaria and Galilee. Then as He entered a certain village, there met Him ten men who were lepers, who stood afar off. And they lifted up their voices and said, “Jesus, Master, have mercy on us!” So when He saw them, He said to them, “Go, show yourselves to the priests.” And so it was that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, returned, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at His feet, giving Him thanks. And he was a Samaritan. So Jesus answered and said, “Were there not ten cleansed? But where are the nine? Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner?” And He said to him, “Arise, go your way. Your faith has made you well.”

Polsk

Zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».


Ukens helgen – Den hellige Johannes av Brébeuf (1593-1649)

Den hellige Johannes av Brébeuf (fr: Jean) ble født den 25. mars 1593 i Condé-sur-Vire i bispedømmet Bayeux og departementet La Manche i Normandie i Nord-Frankrike. Han gikk på universitetet i nærliggende Caen og studerte humaniora og filosofi. Deretter var han bonde på foreldrenes gård før han som 24-åring den 8. november 1617 sluttet seg til jesuittordenen (Societas Iesu – SJ) i Rouen. Han følte at han var best egnet til mer beskjedne oppgaver, så han ba om å få bli legbror. Men hans superior overtalte ham til å fortsette studiene med tanke på å bli prest.

Les videre på:Johannes av Brébeuf

 

En av De nordamerikanske martyrene; protomartyrer for Nord-Amerika; skytshelgener for Canada