Med askeonsdag begynner fastetiden

Askeonsdag er den dagen den førti dager lange fasten før påsken begynner. Ordet faste kommer fra norrønt «fasta», avledet av «fast», som egentlig betyr å «fastholde religiøse forskrifter».

Les videre: Fastetid
28. februar 2021 – 2. søndag i fastetiden – Mark 9,2–10

Norsk

På den tid tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem avsides, opp på et høyt fjell. Der ble hans skikkelse forvandlet for øynene på dem, og hans klær ble skinnende hvite – så hvite at ingen bleker på jorden kan gjøre maken. Og de så for seg Elija og Moses, som kom og talte med Jesus. Da tok Peter til orde og sa: «Rabbi, det er godt at vi er her! La oss sette opp tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elija» – han visste ikke hva han skulle si, så forferdet var de blitt. Da kom en sky og senket seg over dem, og ut fra skyen lød en røst: «Dette er min egen sønn, han som jeg har kjær. Lytt til ham!» Og med ett, da de så seg omkring, var det ingen andre å se der enn Jesus alene. Men på veien ned fra fjellet gav Jesus dem streng beskjed om ikke å fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. De merket seg dette ordet, men begynte så å drøfte seg imellom hva dette med å oppstå fra de døde skulle bety.

Dette er min egen sønn, han som jeg har kjær

Engelsk

Now after six days Jesus took Peter, James, and John, and led them up on a high mountain apart by themselves; and He was transfigured before them. His clothes became shining, exceedingly white, like snow, such as no launderer on earth can whiten them. And Elijah appeared to them with Moses, and they were talking with Jesus. Then Peter answered and said to Jesus, “Rabbi, it is good for us to be here; and let us make three tabernacles: one for You, one for Moses, and one for Elijah”— because he did not know what to say, for they were greatly afraid. And a cloud came and overshadowed them; and a voice came out of the cloud, saying, “This is My beloved Son. Hear Him!” Suddenly, when they had looked around, they saw no one anymore, but only Jesus with themselves. Now as they came down from the mountain, He commanded them that they should tell no one the things they had seen, till the Son of Man had risen from the dead. 10 So they kept this word to themselves, questioning what the rising from the dead meant.

Polsk

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.


Ukens helgen – Den hellige Kasimir av Polen (1458-1484)

Den hellige Kasimir ble født 5. oktober 1458 i Kraków som tredje barn, nest eldste sønn, av kong Kasimir IV av Polen. Han fikk sin religiøse opplæring av moren, Elisabeth av Østerrike, datter av den ungarske og bøhmiske kong Albrecht II. Hun er kjent som «kongenes mor», for sammen med Kasimir hadde hun tretten barn, og alle sønnene unntatt Kasimir ble kronet til konger i ulike land. Sammen med sine brødre Ladislas og Johannes hadde han som huslærer den store polske historiker Johannes Dlugosz, kannik i Kraków. Av ham lærte han sømmelighet og fromhet.

Les videre: Den hellige Kasimir av Polen

 

Skytshelgen for Polen, Litauen og Malteserordenen, for ungdom, kyskhet, mot religionsfiender og fedrelandsfiender


ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted