ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted


Adventstiden

forbereder oss

på Jesu komme

Våk, for dere vet ikke når husbonden kommer

I likhet med påsken krevde også julen en periode med forberedelser, og denne perioden fikk navnet Advent (fra latin Adventus = komme).

Feiringen av påsken er den eldste i kristenheten, ettersom Jesu lidelse, død og oppstandelse er kristendommens sentrale mysterium. Rundt påskefesten utviklet påsketiden seg som årets viktigste festtid, og tilsvarende utviklet julefesten for Kristi fødsel med tilhørende juletid seg i kirkeåret siden 300-tallet. Denne perioden begynner med første søndag i advent og slutter med festen for Herrens dåp. I motsetning til påskefesttiden har denne andre festtiden ikke noe jødisk forbilde. Høytidene i den, 25. desember og Epifani 6. januar, har en fast dato, uavhengig av ukedag. For julefesttiden ligger beregningene av solåret til grunn, og julefesten er sannsynligvis oppstått for å erstatte den gamle romerske vinterkulten til ære for den uovervinnelige sol.

Les videre: Adventstiden


6. desember 2020 – 2. søndag i advent (år B) – Mark 1,1–8

Norsk

Her begynner Evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Som det står skrevet hos profeten Jesaja: «Se, jeg sender mitt sendebud foran deg, for å rydde den vei du skal gå. En røst roper i ødemarken: Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham!» – slik stod Johannes Døperen frem i ødemarken og forkynte at folket skulle omvende seg og la seg døpe, for å få tilgivelse for sine synder. Da drog hele Judea og alt folket i Jerusalem ut til ham, bekjente sine synder og lot seg døpe i Jordan. Johannes gikk kledd i en kutte av kamelhår, med et lærbelte om livet; han levde av gresshopper og vill honning. Han forkynte: «Etter meg kommer en som er mektigere enn jeg, – en som jeg ikke engang er verdig til å bøye meg og knytte opp sandalremmen for. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere i Hellig Ånd.»

Jevn stiene ut for Herren

Engelsk

The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in [a]the Prophets: “Behold, I send My messenger before Your face, who will prepare Your way before You. The voice of one crying in the wilderness: ‘Prepare the way of the Lord; Make His paths straight.’ ” John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Then all the land of Judea, and those from Jerusalem, went out to him and were all baptized by him in the Jordan River, confessing their sins. Now John was clothed with camel’s hair and with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. And he preached, saying, “There comes One after me who is mightier than I, whose sandal strap I am not worthy to stoop down and loose. I indeed baptized you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit.”

Polsk

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki, wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».


Ukens helgen – Den hellige Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1474-1548)

Den hellige Juan Diego (lat: Ioannes Didacus) ble født i 1474 i calpulli (bydelen) Tlayacac i landsbyen Cuauhtitlan, som var etablert i 1168 av indianere fra stammen Nahua og erobret av aztekerherskeren Axayacatl i 1467. Stedet lå to mil nord for Tenochtitlán, som skulle ble Mexicos hovedstad Mexico By (Ciudad de México). Han var indianer fra stammen Chichimeca, og i følge tradisjonen var hans egentlige navn «Cuauhtlatoatzin» (eller «Cuauhtlatohuac»), som kan oversettes som «ørnen som taler» eller «han som taler som en ørn».

 

Les videre: Juan Diego

 

Juan Diego viser biskopen det mirakuløse bilde. Bildet fremstiller en dame som er gravid. Den dame er jomfru Maria, Guds mor.