Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn.
Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet.

(søndagens kirkebønn)

MESSETIDER i St. Mikael menighet

 

Søndag 25. september
                     kl. 10.00 til 10.30 - anledning til skriftemål
                     kl. 10.35 - rosenkrans
                     kl. 11.00 - Hellig Messe
                                  etter Messen førstekommunion undervisning
                     kl. 18.15 til 18.45 - anledning til skriftemål
                     kl. 19.00 - Hellig Messe

Mandag 26. september, kl. 18.00 - Hl. Messe 

Tirsdag 27. september, kl. 18.00 - Hl. Messe

Onsdag 28. september, minnedag for Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere 
               kl. 18.00 - Hl. Messe 

Torsdag 29. september, festen for De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
                        kl. 18.00 - Hl. Messe + eukaristisk tilbedelse (til kl. 19.15)

Fredag 30. september, kl. 18.00 - Hl. Messe

Lørdag 1. oktober - kl. 18.00 - Hl. Messe

Søndag 2. oktober, patronatsfest St. Mikael
                          kl. 10.00 til 10.30 - anledning til skriftemål
                          kl. 10.35 - rosenkrans
                          kl. 11.00 - Hellig Messe
                          kl. 18.15 til 18.45 - anledning til skriftemål
                          kl. 19.00 - Hellig Messe

 

* Hverdager – med forbehold om endringer.

Anledning til skriftemål før og etter Messe
                          (søndag fra kl. 10.00 til kl. 10.30 og fra kl. 18.15 til kl. 18.45)
og til hver annen tid etter avtale med presten

 

Lørdag 8. oktober 
           Kjøllefjord - kl. 16.00 Hl. Messe, deretter konfirmant undervisning

Fredag 14. oktober
          Hammerfest: kl. 7.15 Hl. Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)
          Havøysund: kl. 16.00 - førstekommunion undervisning
                                kl. 17.00 - Hellig Messe 
                                etter Messen - barnekatekese  

Lørdag 15. oktober
              Honningsvåg - kl. 16.00 Hl. Messe


25. september - 26. søndag i det alminnelige kirkeår 

 

Luk 16, 19–31

Norsk

På den tid sa Jesus til fariseerne: «Det var en gang en rik mann som gikk kledd i purpur og fineste lin, og hver eneste dag holdt overdådige fester. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann, som het Lasarus, full av verkende sår. Han ønsket ikke bedre enn å stille sin sult med de smulene som falt fra den rikes bord. Og hundene kom og slikket sårene hans. Så hendte det at den fattige døde, og englene hentet ham og la ham i Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Og da han slo øynene opp i dødsriket, var han i pine; og langt borte så han Abraham og Lasarus som lå opp til hans bryst. Da ropte han til Abraham: ‘Far, ha miskunn med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe en finger i vann og væte tungen min. For her i ilden lider jeg store kvaler.’ Da svarte Abraham: ‘Min sønn, husk at du hadde det godt mens du levet, og Lasarus led vondt; så nå blir han trøstet her, mens du lider. Og dessuten er det satt et dypt svelg mellom oss og dere, slik at ingen kan komme herfra over til dere, eller fra dere over til oss, selv om de ønsket det.’ Da sa den rike: ‘Men da ber jeg deg, far, at du sender ham hjem til oss, for jeg har fem brødre. La ham fortelle dem hva han vet, så at iallfall de kan unnslippe dette pinselsstedet.’ Men Abraham sa: ‘De har Moses og profetene; de får høre på dem!’ Han svarte: ‘Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg!’ Men Abraham sa: ‘Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen oppstår fra de døde.’»

 

Engelsk

Jesus said to the Pharisees: "There was a rich man who used to dress in purple and fine linen and feast magnificently every day. And at his gate there lay a poor man called Lazarus, covered with sores, who longed to fill himself with the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even came and licked his sores. Now the poor man died and was carried away by the angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried. In his torment in Hades he looked up and saw Abraham a long way off with Lazarus in his bosom. So he cried out, 'Father Abraham, pity me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am in agony in these flames.' 'My son,' Abraham replied 'remember that during your life good things came your way, just as bad things came the way of Lazarus. Now he is being comforted here while you are in agony. But that is not all: between us and you a great gulf has been fixed, to stop anyone, if he wanted to, crossing from our side to yours, and to stop any crossing from your side to ours.' The rich man replied, 'Father, I beg you then to send Lazarus to my father's house, since I have five brothers, to give them warning so that they do not come to this place of torment too.' 'They have Moses and the prophets,' said Abraham, 'let them listen to them.' 'Ah no, father Abraham,' said the rich man, 'but if someone comes to them from the dead, they will repent.' Then Abraham said to him, 'If they will not listen either to Moses or to the prophets, they will not be convinced even if someone should rise from the dead.'"

 

Polsk

Jezus powiedział do faryzeuszów: "Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: 'Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu'. Lecz Abraham odrzekł: 'Wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać'. Tamten rzekł: 'Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki'. Lecz Abraham odparł: 'Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają'. Tamten odrzekł: 'Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą'. Odpowiedział mu: 'Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą'".

 

 


Helgeners minnedager

23. september - Den hellige Pio av Pietrelcina (1887-1968)

 

Den hellige Padre Pio (pater Pius) ble født som Francesco Forgione den 25. mai 1887 i den lille landsbyen Pietrelcina i erkebispedømmet Benevento nordøst for Napoli i Campania i Sør-Italia. Han var et av åtte barn av Grazio Forgione og Maria Giuseppa de Nunzio [...] 

Det later til at han allerede fra barnsben av vente seg til kontakt med den usynlige verden, med sin skytsengel, med underlige «nærvær» som påvirket ham. Samtidig var han en livlig gutt som ikke hadde problemer med å få venner.

Tidlig i puberteten bestemte han seg for å bli prest og tre inn hos kapusinerne (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum - OFMCap), en gren av fransiskanerordenen. Men det var ikke så lett, for foreldrene hadde ikke syntes at det var noen vits for ham å gå på skole. Han måtte derfor slite hardt med privatundervisning for å lære det mest nødvendige før han gikk i kloster. [...]

Bare femten år gammel trådte han den 6. januar 1903 inn i kapusinernes novisiat i Morcone, ikke så langt hjemmefra. Her mottok han den 22. januar ordensdrakten og fikk ordensnavnet bror Pius (Fra Pio). Kontakten med den overnaturlige verden fortsatte og forsterket seg. [...]

Den 10. august 1910 ble han presteviet i Benevento av erkebiskop Paolo Schinosi av Marcianapoli, 23 år gammel. Det skjedde før tiden på grunn av hans svake helse - man var rett og slett ikke sikker på om han kom til å overleve lenge nok. [...]

Kort etter prestevielsen i 1910 hadde Padre Pio begynt å merke smerter i hender og føtter, .........

 

Les mer om den hellige Pio >>> her

 Kjære dere som har gitt pengegaver til St. Mikael menighet i Lviv, 
sognepresten, p. Jacek, har skrevet i sin epost til oss: "Tusen hjertelig takk for deres materiell hjelp og for forbønn!" 

Vi fortsetter å be for Ukraina.
Og det er fortsatt mulig å støtte materiell menigheten i Lviv og alle som finner tilflukt der. 

Drodzy wszyscy, którzy przekazaliście dary pieniężne dla parafii św. Michała we Lwowie, Proboszcz parafii ks. Jacek napisał do nas w e-mailu: „Dziękuję Wam serdecznie za pomoc materialną i modlitewną!”

Nadal modlimy się za Ukrainę.
I nadal jest możliwość wspierania materialnego parafii we Lwowie i wszystkich, którzy tam znajdują schronienie.

St Mikael menighet i Hammerfest

støtter

St. Mikael menighet i Lviv-Sykhiv

først og fremst med bønn for Ukraina 
om fred og seier, 

men også med pengegaver.

Du kan gi din gave til Lviv gjennom vår menighets konto: 

Konto: 7592.30.00925 - Merk: "Lviv"

Vipps: 594075 - Merk: "Lviv"  

I øyeblikket handler det om hjelp til flyktninger fra øst Ukraina,
som enten søker tilflukt i Lviv
eller gjennom Lviv flykter videre til utlandet.

Parafia św. Michała w Hammerfest

wspiera

parafię św. Michała w Lwowie-Sichowie

przede wszystkim modlitwą za Ukrainę 
o pokój i zwycięstwo, 

ale także pomocą finansową.

Możesz dać swój dar dla Lwowa przez konto naszej parafii:

Konto: 7592.30.00925 - tytuł wpłaty: "Lwow"

Vipps: 594075 - tytuł wpłaty: "Lwow"

W tej chwili jest to pomoc uchodźcom ze wschodu Ukrainy,
którzy albo szukają schronienia w Lwowie,
albo przez Lwów uciekają dalej za granicę.


ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted