5. juli 2020 – 14. søndag i det alminnelige kirkeår – Matt 11,25–30

Norsk

På den tid tok Jesus til orde og utbrøt: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult disse ting for de kloke og forstandige, mens du åpenbarte dem for de små. Ja, Far, slik behaget det deg. Alle ting har min Far lagt i min hånd; og ingen andre enn Faderen kjenner Sønnen; heller ikke kjenner noen Faderen unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare ham for. Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere få hvile. Ta mitt åk på dere, og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn; slik skal deres sjeler finne hvile. For mitt åk er godt å bære, og min byrde tynger ikke.»

 

Jeg er mild og ydmyk av sinn

Engelsk

Jesus exclaimed, "I bless you, Father, Lord of heaven and of earth, for hiding these things from the learned and the clever and revealing them to mere children. Yes, Father, for that is what it pleased you to do. Everything has been entrusted to me by my Father; and no one knows the Son except the Father, just as no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all you who labour and are overburdened, and I will give you rest. Shoulder my yoke and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Yes, my yoke is easy and my burden light."

Polsk

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie".


Ukens helgen – De hellige Ludvig Martin og Celia Guérin Martin (1823-94/1831-77)

Den hellige Ludvig Martin (fr: Louis) ble født den 22. august 1823 i Bordeaux i departementet Gironde i regionen Aquitaine i det sørvestre Frankrike. Hans foreldre Pierre-François Martin (1777-1865) og Fanie Boureau (1780-1883) var fra Normandie, men faren var kaptein i hæren og var forlagt i Bordeaux på denne tiden. Han var den yngste i en søskenflokk på tre jenter og to gutter, som vokste opp på måfå i garnisoner, fordi deres far var yrkessoldat. Kaptein Martin begynte som offiser i hæren til keiser Napoleon I (1804-14;1815), og han var i Spania da sønnen ble født. Selv om gutten ble døpt privat kort etter fødselen, ble den fulle seremonien fullført i kirken Sainte-Eulalie først i oktober, etter at faren vendte tilbake fra felttoget i Spania. Gutten fikk det fulle navnet Ludvig Josef Aloisius Stanislas (Louis-Joseph-Aloyse-Stanislas). Erkebiskopen av Bordeaux som tilfeldigvis var i kirken under dåpen, gikk bort for å velsigne gutten og sa til foreldrene: «Gratulerer! Det barnet er forutbestemt til noe stort».

Les videre: De hellige Ludvig Martin og Celia Guérin Martin

 

Foreldre til den hellige Teresa av Lisieux (Thérèse av Jesusbarnet og Det hellige ansikt)