Vi ber deg, allmektige Gud, hjelp oss, dine troende,
å forberede oss på Kristi komme ved et liv i godhet og rettferd,
så vi på den ytterste dag får stå ved hans høyre side og ta i arv det rike du har gjort rede for oss.


(søndagens kirkebønn)

MESSETIDER i St. Mikael menighet       /Hammerfest / Havøysund/ Honningsvåg / Kjøllefjord 

Hvis ikke noe annet er oppgitt, er Messen i St Mikael kirke i Hammerfest

Søndag 27. november (1. søndag i advent)
                 kl. 10.00 til 10.30 - anledning til skriftemål
                 kl. 10.35 - rosenkrans
                 kl. 11.00 - Hellig Messe
                       etter Messen >>> Julebasar   og >>>valg til menighetsråd
          Obs!
kl. 17.00 - Hellig Messe i Alta
                ikke noen aftenmesse i Hammerfest

Mandag 28. november, kl. 17.00 - Hl. Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)

Tirsdag 29. november, kl. 18.00 - Hl. Messe
                                                          etter Messen konfirmant undervisning

Onsdag 30. november, festen for den hl. Andreas
                                        kl. 17.00 - Hl. Messe hos Elisabethsøstrene (Kirkegata 24)

Torsdag 1. desember 
                    Kjøllefjord: kl. 16.00 - konfirmant undervisning, kl. 17.00 - Hl. Messe
      ingen Messe i Hammerfest

Fredag 2. desember, kl. 18.00 - Hl. Messe

Lørdag 3. desember, kl. 18.00 - Hellig Messe

Søndag 4. desember (2. søndag i advent)
                kl. 10.00 til 10.30 - anledning til skriftemål
                kl. 10.35 - rosenkrans
                kl. 11.00 - Hellig Messe
                             etter Messen førstekommunion undervisning og barnekatekese
       Obs! kl. 17.00 - Hellig Messe i Alta
                 ikke noen aftenmesse i Hammerfest


* Hverdager – med forbehold om endringer.

Anledning til skriftemål før og etter Messe
                                       (søndag fra kl. 10.00 til kl. 10.30 og fra kl. 18.15 til kl. 18.45)
og til hver annen tid etter avtale med presten

Søndag, 27. november - 1. søndag i advent  (år A)

Matt 24, 37–44

Norsk

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Som det gikk i Noas dager, slik skal det gå når Menneskesønnen kommer. Likesom de i tiden før storflommen spiste og drakk, fant seg hustru og fant seg mann, like til den dag da Noa gikk inn i arken, og ingen ante noe før flommen kom og tok dem alle,– slik skal det også gå når Menneskesønnen kommer. To menn kan være ute på marken, og den ene bli tatt med, mens den andre står igjen; to kvinner kan være i ferd med å male korn, og den ene bli tatt med, mens den andre står tilbake.

Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres herre kommer. Og husk på én ting: Dersom husbonden visste når på natten tyven kom, ville han våke, og ikke la tyven bryte inn i sitt hus. Vær derfor også dere på vakt! For Menneskesønnen kan komme i det øyeblikk dere minst venter det.»

 Engelsk

Jesus said to his disciples: "There will be signs in the sun and moon and stars; on earth nations in agony, bewildered by the clamour of the ocean and its waves; men dying of fear as they await what menaces the world, for the powers of heaven will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. When these things begin to take place, stand erect, hold your heads high, because your liberation is near at hand."
"Watch yourselves, or your hearts will be coarsened with debauchery and drunkenness and the cares of life, and that day will be sprung on you suddenly, like a trap. For it will come down on every living man on the face of the earth. Stay awake, praying at all times for the strength to survive all that is going to happen, and to stand with confidence before the Son of Man."


Polsk

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie".

Helgeners minnedager

25. november - Den salige Niels Steensen 

[...]

Niels kom tidlig på latinskolen. [...]
I løpet av livet lærte han i alt åtte fremmede språk. Mellom 1656 og 1659 studerte han medisin ved Københavns universitet.


[...]


Med arven fra sin stefar som reisepenger, dro Niels igjen sørover. Første stopp var Paris, [...]. Han demonstrerte med stor suksess sine anatomiske oppdagelser, og han ble den 4. desember 1664 tildelt doktorgraden i medisin fra universitetet i Leiden. I begynnelsen av 1665 holdt han sin legendariske forelesning Discours sur l'anatomie du cerveau om hjernens anatomi for en krets av lærde vitenskapsmenn. Forelesningen ble utgitt i Paris i 1669 og er flere ganger siden blitt trykket og kommentert. De nevrologer som har lest denne forelesningen, er enige om at den er et gjennombrudd for forståelsen av hjernens anatomi.


[...]


 

Han foretok deretter grundige undersøkelse av jordlagene i Toscana. Hans oppdagelser ble publisert i Firenze i 1669 i en avhandling med tittelen: Foreløpig meddelelse om faste legemer som er naturlig innleiret i andre faste legemer. I dette verk formulerte Steensen fire hovedsetninger for forståelsen av jordlagenes tilblivelse. I tillegg skisserte han loven om kantvinkelens konstans, som sier at vinkelen mellom sidene i et bestemt minerals krystaller bestandig er den samme. Loven har siden fått navnet Stenos lov.


[...]


En dyp religiøsitet hadde fulgt Niels siden barndommen, og den ble styrket av farens tidlige dødsfall, pesten i 1654 som rev bort en tredjedel av Københavns befolkning og hvor unge Niels hjalp til med å bære likene av sine skolekamerater ut til en massegrav, og svenskenes storm på København i 1659. Memento mori («Husk at du skal dø!») er det stadige omkved i hans dagboksnotater i hans første studieår, det såkalte «Kaosmanuskript», som er skrevet på latin og ble oppdaget i 1946 (nå i Nasjonalbiblioteket i Firenze).


[...]


I slutten av april 1666 begynte Steensen på en reise til Livorno, hvor han ble tilskuer til prosesjonen på Kristi Legemsfest. Den gjorde stort inntrykk på ham, og mens folket knelte for prosesjonen, tenkte han: «Enten er denne hostien et vanlig stykke brød og de som viser den slik hyllest, er dårer, eller så inneholder den virkelig Jesu Kristi legeme; hvorfor viser da også ikke jeg ham den ære som tilkommer ham?» Han begynte da et grundig studium av Bibelen og kirkefedrene. Han kom etter hvert til den overbevisning at den katolske tro var den rette, og etter hans religiøse gjennombrudd tok som han selv sa Gud ham ved hånden og førte ham til sin Kirke så han måtte bekjenne: «Mine lenker har du løst, Herre!» (Salme 116 [V115], 16). Allehelgensdag den 2. november 1667 konverterte han til Den katolske kirke, 30 år gammel. Denne konversjonen skapte stor oppsikt. Den 8. desember ble han konfirmert (fermet) av den apostoliske nuntius i Firenze. 


[...]


Les mer om den salige Niels Steensen >>> her


ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted