"Vårt oppdrag er å gi humanitær hjelp til ofre for krig og terrorisme. Vi støtter mennesker som har mistet sine kjære, hjem og alle sine eiendeler som følge av væpnede konflikter og terrorhandlinger.

Vi hjelper dem tilbake til livet de førte før krigen eller angrepene.

Vi utfører våre aktiviteter, blant annet: ved å gjenoppbygge ødelagte arbeidsplasser, bygge og renovere hus, støtte utdanning og humanitær bistand og utviklingshjelp, gitt i meget vid utstrekning."

"Hvor og hvem hjelper vi?

Vi opererer i land der kriger pågår eller terrorangrep har skjedd, men også hvor konflikten formelt er avsluttet, men folk fortsatt trenger støtte. Så langt har vi gjennomført bistandsprosjekter i Irak, irakisk Kurdistan, Ukraina, Nigeria, Egypt, Gazastripen, Syria og Armenia. Vi støtter både enkeltpersoner og familier, så vel som hele lokalsamfunn. Vi hjelper mennesker som måtte forlate hjemmene sine, flyktninger og fordrevne, og de som bestemte seg for å returnere til hjembyene sine. Vi når ofte mennesker som aldri har fått noe hjelp."Les mer om Orla Straż / Ørnevakt / Eaglewatch
på engelsk > 
https://www.orlastraz.org/en/

po polsku > https://www.orlastraz.org/Vi i St Mikael menighet gjennomfører en innsamling for å støtte virksomheten til stiftelsen Ørnevakt. 

Ønsker du å bidra, kan du gi din gave her: 

> menighetens bankkonto 4509.35.52591 - merk innbetalingen "Eaglewatch"

> menighetens vipps: 594075  - merk innbetalingen "Eaglewatch".