30. januar 2021

kl. 13.00 messe i Honningsvåg kirke

kl. 19.00 messe i Kjøllefjord kirke