Hellig Messe i Honningsvåg
Fredag, 24. mai, kl. 17.00


 

 

Hellig Messe i Kjøllefjord
Fredag, 10. juni, kl. 17.00
i menighetssalen ved Kjøllefjord kirken


 Havøysund

Lørdag, 21. mai
kl. 17.00 - Hellig Messe 
før Messen kommunion undervisning

 
Presteforflytninger og nye kapelldistrikter i Tromsø stift

Fra St. Mikael menighet ble med virkning fra 1. juli 2021 utskilt to kapelldistrikter:
St. Josef kapelldistrikt (Alta) og St. Lorenzo Ruiz kapelldistrikt (Øst-Finnmark).

St. Josef kapelldistrikt omfatter alle kommuner sør Sennalandet.
De er: Alta, Hasvik, Loppa Kautokeino og Karasjok.
Ansvarlig prest er p. Wojciech Egiert

St. Lorenzo Ruiz kapelldistrikt omfatter kommuner øst av Lebesby/Gamvik kommunene.
De er: Tana, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger.
Ansvarlig prest er p. Dariusz Banasiak.

St. Mikael menighet i Hammerfest omfatter fra 1. juli 2021 kommunene Hammerfest, Måsøy, Nordkapp, Lebesby, Gamvik, Porsanger-Porsángu.
Menigheten får en ny sogneprest, p. Mieczysław Wiebskowski MSF. Han har vært kapellan i Kirkenes i 2015 og 2016. Siden 2016 var han sogneprest i Narvik. Han begynner sin nye oppgave den 6. september. Vi ønsker ham hjertelig velkommen og alt godt i St. Mikael menighet.