Den salige familie Ulma

 

Den salige Józef Ulma


Den salige Wiktoria Ulma


Den salige Stanisława Ulma


Den salige Barbara Ulma

 

Den salige Władysław Ulma


Den salige Antoni Ulma

 

Den salige Maria Ulma


Den salige Franciszek Ulma

 

Det salige ufødte barnet Ulma


be for oss!

The blessed family Ulma


Blessed Józef Ulma


Blessed Wiktoria Ulma


Blessed Stanisława Ulma


Blessed Barbara Ulma


Blessed Władysław Ulma


Blessed Antoni Ulma


Blessed Maria Ulma


Blessed Franciszek Ulma


The blessed unborn child


pray for us!

Błogosławiona rodzino Ulmów

 

Błogosławiony Józefie Ulma


Błogosławiona Wiktorio Ulma

 

Błogosławiona Stanisławo Ulma


Błogosławiona Barbaro Ulma

 

Błogosławiony Władysławie Ulma


Błogosławiony Antoni Ulma

 

Błogosławiona Mario Ulma


Błogosławiony Franciszku Ulma

 

Błogosławione nienarodzone dziecko Ulma


módlcie się za nami!


Ulma 


norsk -> Ulma-familien

english -> Ulma-family     

polski -> rodzina Ulmów     
bildet hentet fra IPN-nettstedet