Fra Store norske leksikon 


Sitater fra: 

Dybdahl, Audun:karneval i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 23. januar 2024 fra https://snl.no/karneval

Og slik feiret vi karneval i året ....